Informació de la Generalitat de Catalunya sobre la cria i manteniment d’aus de corral per autoconsum

Des de la Direcció General d’Agricultura i Ramaderia de la Generalitat de Catalunya han informat que han informat que, amb motiu de la migració de determinades aus, durant els darrers mesos s’han anat declarant diferents focus d’Influència Aviària d’Alta Patogenicitat (IAAP) que ha anat avançant des de l’est d’Europa fins a introduir-se en països relativament propers al nostre, com ara Alemanya, Holanda, Regne Unit, Irlanda o Dinamarca.

Davant d’aquesta situació, s’ha realitzat una anàlisi de risc d’introducció del virus a l’Estat Espanyol. A partir d’aquesta anàlisi de risc, s’ha identificat un alt risc en els municipis inclosos en les zones d’especial risc de l’annex II i moderat als municipis inclosos a la zona d’especial vigilància de l’annex III de l’Ordre APA/2442/2006.

Tot i que el municipi de la Bisbal del Penedès no forma part d’aquests annexos, considerem oportú informar-vos que els particulars que us dediqueu a la cria o al manteniment per autoconsum d’aus de corral ho heu de comunicar a l’Oficina Comarcal del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) (la del Baix Penedès està ubicada al Vendrell). Us adjuntem un tríptic amb informació sobre la cria d’aus per a l’autoconsum a Catalunya.


CASTELLANO | Desde la Dirección General de Agricultura y Ganadería de la Generalitat de Catalunya han informado de que, con motivo de la migración de determinadas aves, durante los últimos meses se han ido declarando distintos focos de Influencia Aviaria de Alta Patogenicidad (IAAP) que ha ido avanzando desde el este de Europa hasta introducirse en países relativamente cercanos al nuestro, como por ejemplo Alemania, Holanda, Reino Unido, Irlanda o Dinamarca.

Ante esta situación, se ha realizado un análisis de riesgo de introducción del virus en el Estado Español. A partir de este análisis de riesgo, se ha identificado un alto riesgo en los municipios incluidos en las zonas de especial riesgo del anexo II y moderado en los municipios incluidos en la zona de especial vigilancia del anexo III de la Orden APA/2442/2006.

Aunque el municipio de la Bisbal del Penedès no forma parte de estos anexos, consideramos oportuno informaros de que los particulares que os dedicáis a la cría o al mantenimiento para el autoconsumo de aves de corral lo tenéis que comunicar a la Oficina Comarcal del Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación (DGPA) (la del Baix Penedès está ubicada en El Vendrell). Os adjuntamos un tríptico con información sobre la cría de aves para el autoconsumo en Catalunya.

 

20201116_2020-E-RC-3684 triptic-cria-aus-autoconsum-catalunya_page-0001 20201116_2020-E-RC-3684 triptic-cria-aus-autoconsum-catalunya_page-0002