L’Ajuntament ha instal·lat contenidors de poda perquè els veïns en pugueu fer ús durant el mes de juliol

GESTIÓ DE RESIDUS | La Regidoria de Residus ha instal·lat, novament, els contenidors de poda en diversos punts del municipi. Hi seran durant tot el mes de juliol.

Enguany ha estat un any excepcional per la situació que ha generat la pandèmia de Covid-19. El confinament ha fet que molts veïns de segona residència no hagin pogut venir a les seves cases durant el confinament i que, amb l’entrada a l’etapa de represa, s’hagin trobat que han de tallar i arrancar herbes i fer treballs de poda als seus jardins. Tenint en compte aquesta situació, l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès ha col·locat, de nou, contenidors de poda als diferents nuclis durant el mes de juliol per facilitar que els veïns que es trobin en aquesta situació puguin portar aquests residus als contenidors de poda garantint així una correcta gestió d’aquests residus vegetals.

Els contenidors estaran ubicats als següents punts:

La Masieta: plaça de la Masieta

L’Esplai: avda. de l’Esplai (al costat del local social) i carrer Pablo Ruiz Picasso

Can Gordei: carrer Francolí, carrer Ter i Carrer Llobregat

Priorat de la Bisbal: carrer Sevilla, avda. Priorat (al costat del local social) i carrer Huesca

La Miralba: carrer Gladiol (al costat del local social)

La Pineda de Santa Cristina: carrer Solsonès

Important: els contenidors de poda són només per a les restes de poda i, aquestes, s’han de deixar al contenidor sense bossa.


CASTELLANO | La Concejalía de Residuos ha instalado, nuevamente, los contenedores de poda en diversos puntos del municipio. Se podrá hacer uso de los mismos durante todo el mes de julio.

Este año ha sido un año excepcional por la situación que ha generado la pandemia de Covid-19. El confinamiento ha hecho que muchos vecinos de segunda residencia no hayan podido venir a sus casas durante el confinamiento y que, con la entrada a la etapa de reanudación, se hayan encontrado que tienen que cortar y arrancar hierbas y hacer trabajos de poda en sus jardines. Teniendo en cuenta esta situación, el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès ha colocado, de nuevo, contenedores de poda en los distintos núcleos durante el mes de julio para facilitar que los vecinos que se encuentren en esta situación puedan llevar estos residuos a los contenedores de poda garantizando así una correcta gestión de estos residuos vegetales.

Los contenedores estarán ubicados en los siguientes puntos:

La Masieta: plaza de la Masieta

L’Esplai: avda. de l’Esplai (al lado del local social) y calle Pablo Ruiz Picasso

Can Gordei: calle Francolí, calle Ter y Calle Llobregat

Priorat de la Bisbal: calle Sevilla, avda. Priorat (al lado del local social) y calle Huesca

La Miralba: calle Gladiol (al lado del local social)

La Pineda de Santa Cristina: calle Solsonès

Importante: los contenedores de poda son solo para los restos de poda y, estos, se deben dejar en el contenedor sin bolsa.