Nou horari del Punt Verd a partir de l’1 de juliol

La Regidoria de Residus de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès informa que, a partir de l’1 de juliol de 2020, l’horari del Punt Verd serà de 9 a 14h i de 16h a 20h de dilluns a diumenge.

Durant els matins -de dilluns a divendres- hi haurà una persona per resoldre els dubtes que puguin sorgir a l’hora de classificar els residus.

Cal recordar que per accedir al Punt Verd cal una targeta que s’ha de sol·licitar a les oficines municipals (o al registre d’entrada, mitjançant la pàgina web www.bisbalpenedes.com).

Recordem que cal respectar les mesures de la Covid-19:

-Respectar la distància de seguretat de 2 metres.

-Obligatorietat de l’ús de guants i mascareta.

-Portar les bosses de cada tipus de residu separades per poder-les dipositar al seu lloc, seguint les indicacions de l’operari/a.

-No es podrà tocar res que no sigui els residus que porteu al Punt Verd.

-Els vehicles hauran d’entrar d’un en un, és a dir, només podrà entrar un vehicle al recinte. Quan aquest hagi sortit, aleshores hi podrà accedir el següent.

També us recordem que està prohibit endur-se res del Punt Verd. Les conductes incíviques i els actes vandàlics quedaran enregistrats mitjançant el sistema de videovigilància i es prendran les mesures oportunes contra els infractors que facin malbé els equipaments municipals i l’entorn.

Aprofitem per informar-vos que la propera recollida de residus voluminosos i trastos vells a domicili serÀ el dilluns 6 de juliol. Si voleu beneficiar-vos d’aquest servei cal que truqueu, amb un mínim de 5 dies d’antelació, a l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès: 977688438.


CASTELLANO | La Concejalía de Residuos del Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès informa que, a partir del 1 de julio de 2020, el horario del Punt Verd será de 9 a 14h y de 16h a 20h de lunes a domingo.

Durante las mañanas -de lunes a viernes- habrá una persona para resolver las dudas que puedan surgir en el momento de clasificar los residuos.

Cabe recordar que para acceder al Punt Verd es necesaria una tarjeta que se tiene que solicitar en las oficinas municipales (o en el registro de entrada, mediante la página web www.bisbalpenedes.com).

Recordamos que hay que respetar las medidas de la Covid-19:

-Respetar la distancia de seguridad de 2 metros.

-Obligatoriedad de uso de guantes y mascarilla.

-Llevar las bolsas de cada tipo de residuo separadas para poderlas depositar en su sitio, siguiendo las indicaciones del/la operario/a.

-No se podrá tocar nada que no sea los residuos que llevéis al Punt Verd.

-Los vehículos deberán entrar de uno en uno, es decir, solo podrá acceder un vehículo al recinto. Cuando este haya salido, entonces podrá entrar el siguiente.

También os recordamos que está prohibido llevarse nada de allí. Las conductas incívicas y los actos vandálicos quedarán grabados mediante el sistema de videovigilancia y se tomarán las medidas oportunas contra los infractores que estropeen los equipamientos municipales y el entorno.

Aprovechamos para informaros de que la próxima recogida de residuos voluminosos y trastos viejos a domicilio será el lunes 6 de julio. Si queréis beneficiaros de este servicio tenéis que llamar, con un mínimo de 5 días de antelación, al Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès: 977688438.