Avui dijous 28 de maig s’obre la convocatòria de dues subvencions per al pagament de lloguer de la Generalitat de Catalunya

La Regidoria de Benestar Social us informa que s’ha obert la convocatòria per a la concessió de subvencions de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya (Generalitat de Catalunya) per al pagament del lloguer.

SUBVENCIONS PER AL PAGAMENT DEL LLOGUER -ANY 2020

D’una banda, s’obre la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer per a l’any 2020.

El termini de presentació de sol·licituds s’inicia avui dijous 28 de maig de 2020 i finalitza el 3 de juliol de 2020.

Podeu consultar les bases en aquest enllaç: https://docs.gestionaweb.cat/1942/1794029-1266643.pdf

SUBVENCIONS PER AL PAGAMENT DEL LLOGUER PER A PERSONES GRANS – ANY 2020

D’altra banda, aquest dijous 28 de maig també s’obre la convocatòria per a la concessió en règim de concurrència competitiva, de les subvencions per al pagament del lloguer per a persones grans corresponent a l’any 2020.

El termini de presentació de sol·licituds s’inicia avui dijous 28 de maig de 2020 i finalitza el 3 de juliol de 2020.

Podeu consultar les bases en aquest enllaç:

https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8083/1788685.pdf

AJUTS PER CONTRIBUIR A MINIMITZAR L’IMPACTE ECONÒMIC I SOCIAL DE LA COVID 19 EN ELS LLOGUERS DE L’HABITATGE HABITUAL

Des del passat 19 de maig i fins al 30 de setembre de 2020 podeu sol·licitar, també, els ajuts per contribuir a minimitzar l’impacte econòmic i social de la Covid-19 en els lloguers de l’habitatge habitual.

Trobareu tota la informació en aquest enllaç:

https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=873413

MÉS INFORMACIÓ:

Per a més informació també podeu accedir al web: http://agenciahabitatge.gencat.cat

També podeu accedir a al guia de mesures sobre habitatge davant l’emergència sanitària provocada per la Covid-19, aquí: http://agenciahabitatge.gencat.cat/wps/wcm/connect/0f1440f3-826f-45af-9c50-8cea371223e3/Guia+AHC+COVID19.pdf?MOD=AJPERES&fbclid=IwAR1uipmvHqriclKkGoZ68CuaxgJJKeQ85J2WDloxJmTmrQEuxWKxOe8A2HU


CASTELLANO | La Concejalía de Bienestar Social os informa de que se ha abierto la convocatoria para la concesión de subvenciones de la Agència de l’Habitatge de Catalunya (Generalitat de Catalunya) para el pago del alquiler.

SUBVENCIONES PARA EL PAGO DEL ALQUILER – AÑO 2020

Por un lado, se abre la convocatoria para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de las subvenciones para el pago del alquiler para el año 2020.

El plazo de presentación de solicitudes se inicia hoy jueves 28 de mayo de 2020 y finaliza el 3 de julio de 2020.

Podéis consultar las bases en este enlace: https://docs.gestionaweb.cat/1942/1794029-1266643.pdf

SUBVENCIONES PARA EL PAGO DEL ALQUILER PARA PERSONAS MAYORES – AÑO 2020

Por otro lado, este jueves 28 de mayo también se abre la convocatoria para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de las subvenciones para el pago del alquiler para personas mayores correspondiente al año 2020.

El plazo de presentación de solicitudes se inicia hoy jueves 28 de mayo de 2020 y finaliza el 3 de julio de 2020.

Podéis consultar las bases en este enlace: https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8083/1788685.pdf

AYUDAS PARA CONTRIBUIR A MINIMIZAR EL IMPACTO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA COVID-19 EN LOS ALQUILERES DE LA VIVIENDA HABITUAL

Desde el pasado 19 de mayo y hasta el 30 de septiembre de 2020 podéis solicitar, también, las ayudas para contribuir a minimizar el impacto económico y social de la Covid-19 en los alquileres de la vivienda habitual.

Encontraréis toda la información en este enlace:

https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=873413

MÁS INFORMACIÓN:

Para más información también podéis acceder a la web: http://agenciahabitatge.gencat.cat

También podéis acceder a la guía de medidas sobre la vivienda ante la emergencia sanitaria provocada por la Covid-19, aquí: http://agenciahabitatge.gencat.cat/wps/wcm/connect/0f1440f3-826f-45af-9c50-8cea371223e3/Guia+AHC+COVID19.pdf?MOD=AJPERES&fbclid=IwAR1uipmvHqriclKkGoZ68CuaxgJJKeQ85J2WDloxJmTmrQEuxWKxOe8A2HU