El passat dijous es van reprendre les obres de construcció de la rotonda que connectarà la C-51 amb la T-240

L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès us informa que les obres de construcció de la rotonda que connectarà la C-51 amb la T-240 es van reprendre el passat dijous 21 de maig. Avui dilluns es continua treballant en el moviment de terres i se’ns ha informat que, des de la Generalitat, esperen rebre una actualització del pla de treballs, per part del contractista, per conèixer els terminis i la data prevista per al final de l’obra. La rotonda tindrà 56 metres de diàmetre exterior i comptarà amb 6 ramals. Els treballs de construcció de la rotonda van a càrrec de la Generalitat de Catalunya.

CASTELLANO | El Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès os informa de que las obras de construcción de la rotonda que conectará la C-51 con la T-240 se retomaron el pasado jueves 21 de mayo. Hoy lunes se continúa trabajando en el movimiento de tierras y se nos ha informado de que, desde la Generalitat, esperan recibir una actualización del plan de trabajos, por parte del contratista, para conocer los plazos y la fecha prevista para el final de la obra. La rotonda tendrá 56 metros de diámetro y contará con 6 ramales. Los trabajos de construcción de la rotonda van a cargo de la Generalitat de Catalunya.