Nou calendari per al pagament d’impostos i taxes 2020

El calendari per al pagament d’impostos i taxes de l’any 2020 ha estat modificat, ja que amb motiu de les mesures aprovades pel RD 463/2020 (Real Decret de 14 de març pel qual es declarava l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la Covid-19), la presidència de la Diputació va suspendre els períodes d’ingrés inclosos al calendari fiscal per a l’any 2020. Ara BASE de la Diputació de Tarragona ha aprovat un nou calendari de pagaments.

Així, el calendari fiscal queda modificat de la següent manera:

CONCEPTE PERÍODE
Taxa Escombraries           1r rebut  29/03/2020-31/07/2020
                                          2n rebut 30/07/2020-02/11/2020
Impost vehicles tracció mecànica  

 

29/03/2020-29/05/2020

Aquest període de pagament s’allarga fins al 31/07/2020

IBI Característiques especials 26/04/2020-31/08/2020
IBI Urbana                         1r rebut 30/04/2020-31/08/2020
                                          2n rebut 28/08/2020-02/11/2020
IBI Rústic                28/06/2020-30/09/2020
Ocupació domini públic       28/06/2020-30/09/2020
IAE     30/07/2020-02/11/2020


Des de BASE estan preparant mesures per facilitar el pagament de tributs i altres ingressos de dret públic, així com millores en la formalització i realització de tràmits i en el pagament telemàtic, telefònic i presencial.

Alhora, està preparant l’obertura al públic de l’oficina de la Bisbal del Penedès, amb totes les mesures corresponents i cita prèvia. Us informarem quan estigui tot a punt.


CASTELLANO | El calendario para el pago de impuestos y tasas del año 2020 ha sido modificado, ya que con motivo de las medidas aprobadas por el RD 463/2020 (Real Decreto de 14 de marzo por el cual se declaraba el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19), la presidencia de la Diputación suspendió los periodos de ingreso incluidos en el calendario fiscal para el año 2020. Ahora BASE de la Diputación de Tarragona ha aprobado un nuevo calendario de pagos.

Así, el calendario fiscal queda modificado de la siguiente manera:

CONCEPTO PERIODO
Tasa de Basuras              1r recibo 29/03/2020-31/07/2020
                                         2n recibo 30/07/2020-02/11/2020
Impuesto vehículos tracción mecánica  

 

29/03/2020-29/05/2020

Este periodo de pago se alarga hasta el 31/07/2020

IBI Características especiales 26/04/2020-31/08/2020
IBI Urbana                       1r recibo 30/04/2020-31/08/2020
                                         2n recibo 28/08/2020-02/11/2020
IBI Rústico    28/06/2020-30/09/2020
Ocupación dominio público  28/06/2020-30/09/2020
IAE     30/07/2020-02/11/2020

Desde BASE están preparando medidas para facilitar el pago de tributos y otros ingresos de derecho público, así como mejoras en la formalización y realización de trámites y en el pago telemático, telefónico y presencial.

A la vez, se está preparando la apertura al público de la oficina de la Bisbal del Penedès, con todas las medidas correspondientes y cita previa. Os informaremos cuando esté todo a punto.