A partir d’aquest dissabte podreu sortir a fer activitat física

A partir de demà dissabte 2 de maig es podrà sortir a practicar esport individual a l’aire lliure.

A partir d’aquest dissabte:

S’autoritzen sortides individuals per fer activitat física individual a majors de 14 anys. Les persones poden anar acompanyades  d’una altra persona que convisqui amb elles.

Les persones que requereixin sortir acompanyades per motius de necessitat o les persones majors de 70 anys podran practicar esport i passejar acompanyades d’una persona cuidadora.

Les persones que presentin símptomes o estiguin aïllades al domicili o en quarantena per un possible diagnòstic de Covid-19 no poden sortir. Tampoc les persones residents en centres sociosanitaris de la gent gran.

Enllaç a l’ordre ministerial publicada al BOE: boe.es


CASTELLANO | A partir de mañana sábado 2 de mayo se podrá salir a practicar deporte individual al aire libre.

A partir de este sábado:

Se autorizan las salidas individuales para hacer actividad física individual a los mayores de 14 años. Las personas pueden ir acompañadas de otra persona que conviva con ellas.

Las personas que requieran salir acompañadas por motivos de necesidad o las personas mayores de 70 años podrán practicar deporte y pasear acompañadas de una persona cuidadora.

Las personas que presenten síntomas o que estén aisladas en el domicilio o en cuarentena por un posible diagnóstico de Covid-19 no pueden salir. Tampoco las personas residentes en centros sociosanitarios de mayores.

Enlace a la orden ministerial publicada en el BOE: boe.es

6FB2E5EC-7292-4227-B71E-08721A92CCA2