L’alcaldessa ha fet arribar les propostes de subvencions per a persones afectades per la Covid-19 a tots els grups municipals perquè puguin fer les seves aportacions abans que es convoqui el Ple extraordinari

L’alcaldessa Agnès Ferré ha fet arribar una comunicació a tots els grups municipals del consistori amb les propostes d’ajuts econòmics per a autònoms, petites empreses i treballadors afectats per la Covid-19 que ha preparat l’equip de govern amb l’objectiu d’elevar-les al Ple pròximament.  Les propostes de subvencions són dues:

-Bases reguladores i convocatòria de subvencions a les persones autònomes i petites empreses de La Bisbal del Penedès, afectades per la situació generada per la Covid-19.

-Bases reguladores i convocatòria de subvencions  a les persones i unitats familiars afectades per la crisi sanitària ocasionada per la Covid-19.

L’alcaldessa Agnès Ferré ha volgut fer arribar aquestes propostes als portaveus dels grups municipals de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès abans de convocar el Ple perquè, fins al dilluns, puguin revisar la documentació i fer les seves aportacions i comentaris. A partir del dilluns, l’equip de govern revisarà, analitzarà i respondrà els plantejaments i la documentació que hagi rebut durant aquests quatre dies per part dels diferents grups municipals i prepararà la convocatòria del Ple extraordinari.

A la vila de la Bisbal del Penedès hi viu un nombre rellevant de persones que són treballadores autònomes o que tenen petites empreses. Aquests bisbalencs suposen una font de generació de riquesa i ocupació al  municipi i ara, atesa la situació que estem vivint, s’han vist obligades a suspendre la seva activitat empresarial o professional o han registrat una reducció de la seva facturació, havent-se quedat -en alguns casos- en una situació econòmica força difícil. Més enllà dels instruments de foment de l’ocupació i lluita contra l’atur amb què ja treballa l’Ajuntament de forma habitual, en un context com l’actual es fa necessari comptar amb una línia de subvencions específica per pal·liar els danys econòmics que està generant aquesta situació i poder ajudar les persones treballadores autònomes i petites empreses del municipi que s’hagin vist afectades per l’actual crisi sanitària.

D’altra banda, davant la situació de vulnerabilitat econòmica que viuen moltes persones i famílies que es troben en un ERTO o han perdut la feina per causa de la situació de la Covid-19, l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès ha decidit afegir a les eines i instruments ja existents, en matèria de serveis socials, una línia de subvencions específica per a persones i famílies afectades per la situació generada per la Covid-19.


CASTELLANO | La alcaldesa Agnès Ferré ha hecho llegar una comunicación a todos los grupos municipales del consistorio con las propuestas de ayudas económicas para autónomos, pequeñas empresas y trabajadores afectados por el Covid-19 que ha preparado el equipo de gobierno con el objetivo de elevarlas al Pleno próximamente. Las propuestas de subvenciones son dos:

-Bases reguladoras y convocatoria de subvenciones a las personas autónomas y pequeñas empresas de la Bisbal del Penedès, afectadas por la situación generada por el Covid-19.

-Bases reguladoras y convocatoria de subvenciones a las personas y unidades familiares afectadas por la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19.

La alcaldesa Agnès Ferré ha querido hacer llegar estas propuestas a los portavoces de los grupos municipales del Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès antes de convocar el Pleno para que, hasta el lunes, puedan revisar la documentación y hacer sus aportaciones y comentarios. A partir del lunes, el quipo de gobierno revisará, analizará y responderá los planteamientos y la documentación que haya recibido durante estos cuatro días por parte de los distintos grupos municipales y preparará la convocatoria del Pleno extraordinario.

En la villa de la Bisbal del Penedès vive un número relevante de personas que son trabajadoras autónomas o que tienen pequeñas empresas. Estos bisbalenses suponen una fuente de generación de riqueza y ocupación en el municipio y ahora, dada la situación que estamos viviendo, se han visto obligadas a suspender su actividad empresarial o profesional o han registrado una reducción de su facturación, habiéndose quedado – en algunos casos- en una situación económica bastante difícil. Más allá de los instrumentos de fomento de la ocupación y lucha contra el paro con los que ya trabaja el Ayuntamiento de forma habitual, en un contexto como el actual se hace necesario contar con una línea de subvenciones específica para paliar los daños económicos que está generando esta situación y poder ayudar a las personas trabajadoras autónomas y pequeñas empresas del municipio que se hayan visto afectadas por la actual crisis sanitaria.

Por otro lado, ante la situación de vulnerabilidad económica que viven muchas personas y familias que se encuentran en un ERTO o han perdido el trabajo por causa de la situación del Covid-19, el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès ha decidido añadir a las herramientas e instrumentos ya existentes, en materia de servicios sociales, una línea de subvenciones específica para personas y familias afectadas por la situación generada por el Covid-19.