L’equip de govern ha programat diverses reunions per apropar el pressupost municipal 2020 a la ciutadania

L’equip de govern ha programat diverses reunions per explicar el pressupost municipal per a l’any 2020, ara que ja s’ha aprovat de forma definitiva. En aquestes reunions s’explicarà l’apartat d’ingressos per partides i el de despeses per serveis. També s’explicarà el detall de les inversions previstes per enguany i la previsió d’inversions per a l’actual mandat.

Les dates previstes per fer-les són les següents:

  • PRIORAT DE LA BISBAL CANVI DE DATA: Dilluns 3 de gener a les 17:30h (s’ha hagut de modificar per motius aliens a la voluntat de l’Ajuntament)
  • LA MIRALBA: dimarts 11 de febrer, a les 19h, al local social
  • L’ESPLAI: dilluns 17 de febrer, a les 19h, al local social
  • NUCLI: dimarts 18 de febrer, a les 19h, a l’auditori del CMC
  • CAN GORDEI: dimarts 25 de febrer, a les 19h, al local social

El contingut de totes les reunions serà similar. Així, els veïns del municipi tindran cinc dates per triar, independentment de quin sigui el seu barri.

Enllaç al Pressupost 2020 del Portal de Transparència: https://bisbalpenedes.eadministracio.cat/transparency/14d4c5d9-2db8-40e3-977f-f47b249b0a9b/

També podeu consultar el resum del pressupost aprovat, aquí: https://bisbalpenedes.com/web/wp-content/uploads/2019/11/PRESSUPOST-MUNICIPAL-2020_Ajuntament-de-la-Bisbal-del-Penedes.pdf


CASTELLANO | El equipo de gobierno ha programado varias reuniones para explicar el presupuesto municipal para el año 2020, ahora que ya se ha aprobado de forma definitiva. En estas reuniones se explicará el apartado de ingresos por partidas y el de gastos por servicios. También se explicará el detalle de las inversiones previstas para este año y la previsión de inversiones para el mandato actual.

Las fechas previstas para hacerlas son las siguientes:

  • PRIORAT DE LA BISBAL CAMBIO DE FECHA: Lunes 3 de enero a las 17:30h (se ha tenido que modificar por motivos ajenos a la voluntad del Ayuntamiento)
  • LA MIRALBA: martes 11 de febrero, a las 19h, en el local social
  • L’ESPLAI: lunes 17 de febrero, a las 19h, en el local social
  • NÚCLEO (CMC): martes 18 de febrero, a las 19h, en el auditorio del CMC
  • CAN GORDEI: martes 25 de febrero, a las 19h, en el local social

El contenido de todas las reuniones será similar. Así, los vecinos del municipio tendrán cinco fechas para escoger, independientemente de cual sea su barrio.

Enlace al Presupuesto 2020 del Portal de Transparencia: https://bisbalpenedes.eadministracio.cat/transparency/14d4c5d9-2db8-40e3-977f-f47b249b0a9b/

También podéis consultar el resumen del presupuesto aprobado, aquí: https://bisbalpenedes.com/web/wp-content/uploads/2019/11/PRESSUPOST-MUNICIPAL-2020_Ajuntament-de-la-Bisbal-del-Penedes.pdf

 

cartell_pressupost_explicacio_2020canvi