Comença una prova pilot per avaluar les necessitats reals de neteja i desbrossament de carrers del municipi

PROVA PILOT NETEJA VIARIA

L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès inicia, aquesta setmana, una prova pilot de neteja i desbrossament de carrers en diversos punts del municipi amb l’objectiu d’estudiar quines són les necessitats reals que té la localitat quant a manteniment de vies. Aquest estudi anirà a càrrec de la Fundació Santa Teresa i consistirà en realitzar treballs de neteja viària i desbrossament en diverses zones del municipi i en diferents moments de l’any per avaluar quin tipus de servei necessita el municipi de la Bisbal del Penedès, tenint en compte que està format per vuit nuclis de població amb característiques diferents i que, a més, les necessitats d’aquests serveis poden variar en funció del mes o l’estació de l’any en què ens trobem.

Aquesta prova pilot es du a terme ara perquè ha finalitzat el servei de desbrossament de carrers que l’Ajuntament tenia contractat. Abans de tornar-lo a licitar, les Regidories de Medi Ambient, Mobilitat i Via Pública han considerat oportú estudiar les necessitats reals que té el municipi a fi de redactar el plec de clàusules més adient.


CASTELLANO | El Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès inicia, esta semana, una prueba piloto de limpieza y desbrozamiento de calles en varios puntos del municipio con el objetivo de estudiar qué necesidades reales tiene la localidad en cuanto a mantenimiento de vías. Este estudio irá a cargo de la Fundació Santa Teresa y consistirá en realizar trabajos de limpieza viaria y desbroce en varias zonas del municipio y en distintos momentos del año para evaluar que tipo de servicio necesita el municipio de la Bisbal del Penedès, teniendo en cuenta que está formado por ocho núcleos de población con características distintas y que, además, las necesidades de estos servicios pueden variar en función del mes o la estación del año en la que nos encontremos.

Esta prueba piloto se lleva a cabo ahora porque ha finalizado el servicio de desbrozamiento de calles que el Ayuntamiento tenía contratado. Antes de volverlo a licitar, las Concejalías de Medio Ambiente, Movilidad y Vía Pública han considerado oportuno estudiar las necesidades reales que tiene el municipio con el fin de redactar el pliego de cláusulas más adecuado.