El regidor de Joventut va participar en la Trobada de Regidors i Regidores de Joventut 2019 el passat dissabte

TOBADA JOVENTUT 2019 OCTUBRE

El regidor de Joventut de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès, Félix Villazán, va participar el passat dissabte 5 d’octubre a la Trobada de Regidors i Regidores de Joventut 2019 que van organitzar la Direcció General de Joventut i l’Agència Catalana de Joventut. La Trobada, que va tenir lloc a l’Espluga de Francolí, s’adreçava a les regidories i conselleries de joventut que ara han estrenat mandat i perseguia el propòsit que tots els agents participants poguessin compartir incerteses, dubtes, reptes i objectius en matèria de joventut.

Durant la trobada s’ha treballat el context actual i els recursos disponibles per desplegar polítiques locals de joventut amb relació als reptes identificats i s’han dut a terme els tallers “Des d’on ens relacionem amb les persones joves”, “Introduir la perspectiva juvenil a l’Ajuntament” i “Del programa polític al pla local de joventut”. Durant la trobada, també s’han fet grups entorn de diferents experiències de regidors i regidores que han estat responsables de joventut durant el darrer mandat.

Es dóna el cas que, en l’actualitat, s’està començant a elaborar el nou Pla nacional de Joventut de Catalunya, que requerirà la implicació de tots els agents de les polítiques de joventut per poder identificar i impulsar el treball sobre els nous reptes de les polítiques de joventut.

Segons el regidor de Joventut, Félix Villazán, “la Trobada de Regidors i Regidores de Joventut 2019 ha estat molt profitosa i ens ha permès descobrir i conèixer altres maneres de fer. Participar en aquest tipus d’esdeveniments sempre és molt enriquidor perquè ens permet proposar temes, agafar idees, treballar nous plantejaments i idees i conèixer altres experiències”. Villazán ha afegit que “des de la Regidoria de Joventut estem treballant en noves propostes adreçades al nostre jovent, sempre tenint en compte les seves inquietuds i peticions”. El regidor ha explicat que per a aquest trimestre s’han programat els següents tallers i activitats a la Cova Jove:

-Taller de defensa personal femenina

-Taller de fotografia

-Taller per fer el logo de la Cova Jove

-Taller de percussió

-Taller vivencial: com parlaries als teus pares?

-Taller de graffiti

-Taller d’ordre i organització

-Taller: ens decorem les samarretes

-Reforç escolar

Villazán ha recordat que “la Cova Jove és un espai especialment creat i pensat per als joves. Està ubicat al CMC i s’hi pot accedir de dilluns a divendres a les tardes, a excepció dels dimecres. En aquest espai hi ha una dinamitzadora que atén totes les qüestions relacionades amb joventut i pren nota de les propostes i idees dels joves”.


TOBADA JOVENTUT 2019 OCTUBRE

CASTELLANO | El concejal de Juventud del Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès, Félix Villazán, participó el pasado sábado 5 de octubre en la Trobada de Regidors i Regidores de Joventut 2019 que organizaron la Direcció General de Joventut y la Agència Catalana de Joventut. El encuentro, que tuvo lugar en l’Espluga de Francolí, se dirigía a las concejalías y conselleries de juventud que ahora han estrenado mandato y perseguía el propósito de que todos los participantes pudiesen compartir dudas, retos y objetivos en materia de juventud.

Durante el encuentro se ha trabajado el contexto actual y los recursos disponibles para desplegar políticas locales de juventud con relación a los retos identificados y se han llevado a cabo los talleres “desde donde nos relacionamos con las personas jóvenes”, “introducir la perspectiva juvenil del Ayuntamiento” y “Del programa político al plan local de juventud”. Durante el encuentro, también se han hecho grupos al entorno de distintas experiencias de concejales y concejalas que han sido responsables de juventud durante el último mandato.

Se da el caso que, en la actualidad, se está empezando a elaborar el nuevo Plan nacional de Juventud de Catalunya, que requerirá la implicación de todos los agentes de las políticas de juventud para poder identificar e impulsar el trabajo sobre los nuevos retos de las políticas de juventud.

Según el concejal de Juventud, Félix Villazán, “la Trobada de Regidors i Regidores de Joventut 2019 ha sido muy provechosa y nos ha permitido descubrir y conocer otras formas de hacer. Participar en este tipo de eventos siempre es muy enriquecedor porqué nos permite proponer temas, coger ideas, trabajar nuevos planteamientos e ideas y conocer otras experiencias”. Villazán ha añadido que “desde la Concejalía de Juventud estamos trabajando en nuevas propuestas dirigidas a nuestra juventud, siempre teniendo en cuenta sus inquietudes y peticiones”. El concejal ha explicado que para este trimestre se han programado los siguientes talleres y actividades en la Cova Jove:

-Taller de defensa personal femenina

-Taller de fotografía

-Taller para hacer el logo de la Cova Jove

-Taller de percusión

-Taller vivencial: ¿Cómo le hablarías a tus padres?

-Taller de graffiti

-Taller de orden y organización

-Taller: nos decoramos las camisetas

-Refuerzo escolar

Villazán ha recordado que “la Cova Jove es un espacio especialmente creado y pensado par los jóvenes. Está ubicado en el CMC y se puede acceder de lunes a viernes por las tardes, a excepción de los miércoles. En este espacio hay una dinamizadora que atiende todas las consulta relacionadas con juventud y toma nota de las propuestas e ideas de los jóvenes”.