Se celebra la 1a reunió del Comitè Executiu de l’Associació Catalana de Municipis amb l’alcaldessa Agnès Ferré com a vocal

ACM1 PRIMERA REUNIO EXECUTIVA

El nou Comitè Executiu de l’Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) s’ha reunit, per primera vegada, aquest dilluns 7 d’octubre, després que el passat 20 de setembre es constituís i es nomenés president l’alcalde de Deltebre, Lluís Soler. En la sessió d’aquest dilluns s’ha nomenat la nova secretària general de l’ACM i s’ha donat compte del nomenament de les vicepresidències de l’entitat, a proposta del President.

L’ACM està formada per 934 ajuntaments associats, tots els consells comarcals, les quatre diputacions catalanes i altres entitats. Quant a l’Executiva, aquesta està formada per una trentena d’alcaldes i alcaldesses, entre les quals s’hi troba l’alcaldessa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, que n’és vocal.


CASTELLANO | El nuevo Comité Ejecutivo de la Associació Catalana de Municipis i Comarques (ACM) se ha reunido, por primera vez, este lunes 7 de octubre, después de que el pasado 20 de septiembre se constituyese y se nombrase presidente al alcalde de Deltebre, Lluís Soler. En la sesión de este lunes se ha nombrado la nueva secretaria general de la ACM y se ha dado cuenta del nombramiento de las vicepresidencias de la entidad, a propuesta del Presidente.

La ACM está formada por 934 ayuntamientos asociados, todos los consells comarcals, las cuatro diputaciones catalanas y otras entidades. En cuanto a la Ejecutiva, esta está formada por una treintena de alcaldes y alcaldesas, entre las que se encuentra la alcaldesa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, que es vocal.