L’Ajuntament tira endavant una consulta pública sobre l’Escola Municipal de Música

La licitació de l’Escola Municipal de Música ha finalitzat aquest curs 2018/2019. Per aquest motiu, l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès tirarà endavant, properament, la licitació del servei de forma íntegra, que és com s’ha de fer de conformitat amb la llei actual.

Tenint en compte l’article 133.1 de la Llei 39/2015 de l’1 d’octubre del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques i amb l’objectiu de millorar la participació dels ciutadans en el procediment d’elaboració de normes amb caràcter previ a l’elaboració del projecte de modificació del Reglament de règim intern de l’Escola Municipal de Música, l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès tira endavant una consulta pública a través del portal web https://bisbalpenedes.com/web/consulta-publica/ amb l’objectiu de recollir l’opinió dels ciutadans i organitzacions més representatives potencialment afectades per la futura norma. Podeu participar en la consulta pública accedint a l’enllaç anteriorment citat.

 

CASTELLANO | La licitación de la Escuela Municipal de Música ha finalizado este curso 2018/2019. Por este motivo, el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès llevará a cabo, próximamente, la licitación del servicio de forma íntegra, que es como se debe hacer de conformidad con la ley actual.

Teniendo en cuenta el artículo 133.1 de la Lei 39/2015, del 1 de octubre del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas y con el objetivo de mejorar la participación de los ciudadanos en el procedimiento de elaboración de normas con carácter previo a la elaboración del proyecto de modificación del Reglamente de régimen interno de la Escuela Municipal de Música, el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès lleva a cabo una consulta pública a través del portal web https://bisbalpenedes.com/web/consulta-publica/ con el objetivo de recoger la opinión de los ciudadanos y las organizaciones más representativas potencialmente afectadas por la futura norma. Podéis participar en la consulta pública accediendo al enlace anteriormente citado.