Nomenament dels membres que formaran part de la Junta de Govern Local aquest mandat

El passat divendres 21 de juny, l’alcaldessa Agnès Ferré va signar el Decret d’alcaldia de nomenament dels membres que formaran part de la Junta de Govern Local en aquest mandat. 

Els regidors Judith Vidal, Leo Uceda i Félix Villazán han estat nomenats membres de la Junta de Govern Local.

També formen part de la Junta l’alcaldessa Agnès Ferré i la secretària municipal.


CASTELLANO | El pasado viernes 21 de junio, la alcaldesa Agnès Ferré firmó el Decreto de alcaldía de nombramiento de los miembros que formarán parte de la Junta de Gobierno Local en este mandato.

Los concejales Judith Vidal, Leo Uceda y Félix Villazán han sido nombrados miembros de la Junta de Gobierno Local.

También forman parte de la Junta la alcaldesa Agnès Ferré y la secretaria municipal.