Consulta Pública

ANUNCIS AL PORTAL WEB DE L’AJUNTAMENT DE LA CONSULTA PÚBLICA

Consulta pública per confeccionar el reglament d’ús dels habitatges socials

Durant els darrers anys s’han rehabilitat les dues antigues cases dels mestres per ser habitatges socials destinats a persones amb dificultats econòmiques per accedir a un habitatge.

Per poder adjudicar els dos habitatges, cal confeccionar un reglament amb les condicions i requisits per l’adjudicació.

Tenint en compte l’article 133.1 de la Llei 39/2015 de l’1 d’octubre de procediment administratiu comú de les Administracions públiques i amb l’objectiu de fer participar la ciutadania en el procediment d’elaboració de normes de caràcter previ a l’elaboració del projecte del Reglament d’ús dels habitatges socials, l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès tira endavant una consulta pública a través del portal web:

L’objectiu de la consulta és recollir l’opinió dels ciutadans i organitzacions més representatives potencialment afectades per la futura norma. Podeu participar en la consulta accedint a l’enllaç anterior de l’1 de juliol al 2 d’agost de 2021 (ambdós inclosos).

Una vegada redactada la proposta de reglament, aquesta haurà d’aprovar-se al Ple de la Corporació municipal.

CONSULTA PÚBLICA HABITATGES SOCIALS

Avís legal i Política de Privacitat
Protecció de Dades Personals
En virtut de la Llei 15/1999 de 13 de desembre, sobre la Protecció de Dades de Caràcter Personal, el fem coneixedor que les seves dades personals, que poden estar en aquesta comunicació, estan incorporades en un fitxer automatitzat responsabilitat de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès NIF: P-4302800J. La finalitat d’aquest fitxer és gestionar la relació negocial i informar-lo dels nostres serveis. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones. Si desitja exercir els drets d’accés, rectificació, cancel•lació, oposició, o no desitja rebre més informació pot dirigir-se a: l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès, c. Major, 21. 43717 la Bisbal del Penedès, o bé, enviar un correu electrònic a info@bisbalpenedes.com