S’han aprovat els contractes amb els grups que actuaran durant la Festa Major 2019

Fotografia d'arxiu: concert de la Festa Major 2018 amb el grup 'Seguirem'
Fotografia d’arxiu: concert de la Festa Major 2018 amb el grup ‘Seguirem’

La Junta de Govern del 7 de juny de 2019 va aprovar els contractes amb les orquestres i grups de música que actuaran durant la Festa Major 2019. Tot seguit es detallen les formacions musicals, el dia que actuaran i l’import (amb IVA inclòs) de cadascuna de les actuacions:

Adala & the same song band, per al dimecres 14 d’agost (3.630€ IVA inclòs) (escollit pels joves del municipi a finals d’any passat, ja que la idea guanyadora del VideoBox 2018 de la Festa Major va ser “que els joves triïn els grups que actuaran a la Bisbal durant la Nit Jove de la Festa Major”)

Auxili, pel dimecres 14 d’agost (8.470€) (escollit pels joves del municipi a finals d’any passat, ja que la idea guanyadora del VideoBox 2018 de la Festa Major va ser “que els joves triïn els grups que actuaran a la Bisbal durant la Nit Jove de la Festa Major”)

Orquestra Selvatana, pel dijous 15 d’agost (13.915€)

Tapeo Sound System, pel divendres 16 d’agost (3.630€)

Lágrimas de Sangre, pel divendres 16 d’agost (15.730€) (escollit pels joves del municipi a finals d’any passat, ja que la idea guanyadora del VideoBox 2018 de la Festa Major va ser “que els joves triïn els grups que actuaran a la Bisbal durant la Nit Jove de la Festa Major”)

Dàmaris Gelabert, pel dissabte 17 d’agost (5.747,50€)

La Glamour Band, pel dissabte 17 d’agost (4.114€)

Nova Saturno, pel diumenge 18 d’agost (9.075€)


CASTELLANO | La Junta de Gobierno del 7 de junio del 2019 aprobó los contratos con las orquestas y grupos de música que actuarán durante la Fiesta Mayor 2019. A continuación se detallan las formaciones musicales, el día que actuarán y el importe (con IVA incluido) de cada una de las actuaciones:

Adala & the same song band, para el miércoles 14 de agosto (3.630€ IVA incluido) (escogido por los jóvenes del municipio a finales del año pasado, ya que la idea ganadora del Videobox 2018 de la Fiesta Mayor fue “que los jóvenes escojan a los grupos que actuarán en la Bisbal durante la ‘Nit Jove de la Festa Major’)

Auxili, para el miércoles 14 de agosto (8.470€) (escogido por los jóvenes del municipio a finales del año pasado, ya que la idea ganadora del VideoBox 2018 de la Fiesta Mayor fue que “los jóvenes escojan a los grupos que actuarán en la Bisbal durante la ‘Nit Jove de la Festa Major’)

Orquestra Selvatana, para el jueves 15 de agosto (13.915€)

Tapeo Sound System, para el viernes 16 de agosto (3.630€)

Lágrimas de Sangre, para el viernes 16 de agosto (15.730€) (escogido por los jóvenes del municipio a finales del año pasado, ya que la idea ganadora del VideoBox 2018 de la Fiesta Mayor fue que “los jóvenes escojan a los grupos que actuarán en la Bisbal durante la ‘Nit Jove de la Festa Major’)

Dàmaris Gelabert, para el sábado 17 de agosto (5.747,50€)

La Glamour Band, para el sábado 17 de agosto (4.114€)

Nova Saturno, para el domingo 18 de agosto (9.075€)