El dijous 20 de juny a les 20:30h tindrà lloc un Ple extraordinari a l’Ajuntament de la Bisbal

Ple investidura

Aquest dijous 20 de juny, a les 20:30h, tindrà lloc un Ple extraordinari amb motiu de l'”organització del nou Consistori”. Els punts a tractar són els següents:

 1. Proposta per al Ple de la Corporació. Periodicitat de les sessions del Ple.
 2. Aprovació de la constitució de la Junta de Govern Local.
 3. Proposta per al Ple de la Corporació. Composició de la comissió especial de comptes.
 4. Proposta per al Ple de la Corporació. Nomenament dels representants de la Corporació.
 5. Proposta al ple de règim de les retribucions.
 6. Decret d’alcaldia de designació dels Tinents d’Alcaldia de l’Ajuntament.

CASTELLANO | Este jueves 20 de junio, a las 20:30h, tendrá lugar un Pleno extraordinario con motivo de la “organización del nuevo Consistorio”. Los puntos a tratar son los siguientes:

 1. Propuesta para el Pleno de la Corporación. Periodicidad de las sesiones del Pleno.
 2. Aprobación de la constitución de la Junta de Gobierno Local. 
 3. Propuesta para el Pleno de la Corporación. Composición de la comisión especial de cuentas.
 4. Propuesta para el Pleno de la Corporación. Nombramiento de los representantes de la Corporación.
 5. Propuesta al Pleno de régimen de retribuciones.
 6. Decreto de alcaldía de designación de los Tenientes de Alcaldía del Ayuntamiento.