L’Ajuntament compra dos nous micròfons per a la sala de Plens

La Junta de Govern local del 7 de juny ha aprovat l’adquisició de dos nous micròfons i la seva instal·lació a la sala de Plens. A partir del Ple de constitució del nou Ajuntament, el proper 15 de juny, el nombre de grups polítics amb representació s’incrementarà en dos (fins ara hi havia tres grups polítics i ara n’hi haurà cinc). Per aquest motiu, s’ha procedit a la compra d’aquests nous micròfons amb l’objectiu de poder donar continuïtat al sistema d’enregistrament amb videoactes.

El preu total de la compra, amb IVA inclòs, ascendeix a 1.409,80€.


CASTELLANO | La Junta de Gobierno local del 7 de junio ha aprobado la adquisición de dos nuevos micrófonos y su instalación en la sala de Plenos. A partir del Pleno de constitución del nuevo Ayuntamiento, el próximo 15 de junio, el número de grupos políticos con representación se incrementará en dos (hasta ahora había tres grupos políticos y ahora habrá cinco). Por este motivo, se ha procedido a la compra de estos nuevos micrófonos con el objetivo de poder dar continuidad al sistema de grabación con videoactas.

El precio total de la compra, con IVA incluido, asciende a 1.409,80€.