La Junta de Govern ha aprovat el darrer pagament del conveni 2018/2019 amb Joventut Bisbalenca

IMG_8363

La Junta de Govern del 7 de juny de 2019 ha aprovat el darrer pagament de 2.000€ per a Joventut Bisbalenca en el marc del conveni de col·laboració 2018/2019 amb l’entitat esportiva.

L’acord es va signar el 23 de juliol de 2018 i tenia validesa de l’1 de juliol de 2018 al 30 de juny de 2019. Incloïa una subvenció de 20.000€ i la cessió de les instal·lacions esportives per al desenvolupament de les activitats del club (el camp de gespa artificial i els vestuaris).

En la Junta de Govern del 19 de juliol de 2018 es va aprovar el conveni amb Joventut Bisbalenca per a la temporada 2018/2019, per un import de 20.000€. Fins ara s’havien satisfet 18.000€ i aquest és el darrer pagament que quedava, per un import de 2.000€.

L’entitat haurà de presentar la justificació econòmica corresponent al període de compres de l’1 de juliol de 2018 al 30 de juny de 2019.


CASTELLANO | La Junta de Gobierno del 7 de junio del 2019 ha aprobado el último pago de 2.000€ para Joventut Bisbalenca en el marco del convenio de colaboración 2018/2019 con la entidad deportiva.

El acuerdo se firmó el 23 de julio del 2018 y tenia validez del 1 de julio del 2018 al 30 de junio del 2019. Incluía una subvención de 20.000€ y la cesión de las instalaciones deportivas para el desarrollo de las actividades del club (el campo de césped artificial y los vestuarios).

En la Junta de Gobierno del 19 de julio del 2018 se aprobó el convenio con Joventut Bisbalenca para la temporada 2018/2019, por un importe de 20.000€. Hasta ahora se habían satisfecho 18.000€ y este es el último pago que quedaba, por un importe de 2.000€.

La entidad deberá presentar la justificación económica correspondiente al periodo de compras del 1 de julio del 2018 al 30 de junio del 2019.