Aquest dimecres 12 de juny a les 11h tindrà lloc un Ple extraordinari a l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès

Aquest dimecres 12 de juny, a les 11h, tindrà lloc un ple per aprovar les actes de les sessions anteriors amb motiu de la finalització de la legislatura. En concret, es portaran a aprovació les següents actes:

  1. Aprovació de l’acta de la sessió número 2 ordinària anterior de data 18-03-2019
  2. Aprovació de l’acta de la sessió número 3 extraordinària de data 01-04-2019
  3. Aprovació de l’acta de la sessió número 4 extraordinària de data 18-04-2019
  4. Aprovació de l’acta de la sessió número 5 extraordinària de data 29-04-2019
  5. Aprovació de l’acta de la sessió número 6 extraordinària urgent de data 29-04-2019

CASTELLANO | Este miércoles 12 de junio, a las 11h, tendrá lugar un pleno para aprobar las actas de las sesiones anteriores con motivo de la finalización de la legislatura. En concreto, se llevarán a aprobación las siguientes actas:

  1. Aprobación del acta de la sesión número 2 ordinaria anterior de fecha 18-03-2019
  2. Aprobación del acta de la sesión número 3 extraordinaria de fecha 01-04-2019
  3. Aprobación del acta de la sesión número 4 extraordinaria de fecha 18-04-2019
  4. Aprobación del acta de la sesión número 5 extraordinaria de fecha 29-04-2019
  5. Aprobación del acta de la sesión número 6 extraordinaria urgente de fecha 29-04-2019