Aquest dilluns ha començat una formació adreçada a usuaris del PICE i del programa Integra’ls adequada als llocs de treball d’una empresa bisbalenca

integra'ls inici curs

Aquest dilluns 11 de febrer ha començat una formació que s’emmarca en un nou Programa Integral de Cualificación y Empleo (PICE). Es tracta d’una formació transversal i gratuïta, adaptada als llocs de treball d’una empresa bisbalenca que, properament, farà una ampliació i necessitarà contractar un elevat nombre de treballadors. En aquesta formació, que va a càrrec de la Cambra de Comerç, hi participen un total de 21 persones que, durant 18 dies, rebran formació específica sobre els llocs de treball d’aquesta empresa.

El dia 28 de febrer començarà la segona formació del PICE. Tot i que se centra en persones d’entre 18 i 24 anys, s’ha acordat tenir en compte (en ambdues formacions) aquelles persones contemplades en el projecte Integra’ls, és a dir, persones amb dificultats psíquiques, físiques, mentals o socials. Per a més informació us podeu adreçar al SOM Bisbal, ubicat a l’Hotel d’Entitats, o podeu trucar al 977688438 (extensió 5). Per inscriure-us al PICE cal que us adreceu al correu electrònic pice@cambratgn.org o al telèfon 977219676.


CASTELLANO | Este lunes 11 de febrero ha empezado una formación que se enmarca en un nuevo Programa Integral de Cualificación y Empleo (PICE). Se trata de una formación transversal y gratuita, adaptada a los puestos de trabajo de una empresa bisbalenca que, próximamente, hará una ampliación y necesitará contratar un elevado número de trabajadores. En esta formación, que va a cargo de la Cambra de Comerç, participan un total de 21 personas que, durante 18 días, recibirán formación específica sobre los puestos de trabajo de esta empresa.

El día 28 de febrero empezará la segunda formación del PICE. Aunque se centra en personas de entre 18 y 24 años, se ha acordado tener en cuenta (en ambas formaciones) a aquellas personas contempladas en el proyecto Integra’ls, es decir, personas con dificultades psíquicas, físicas, mentales o sociales. Para más información os podéis dirigir al SOM Bisbal, ubicado en el Hotel d’Entitats, o podéis llamar al 977688438 (extensió 5). Para inscribiros al PICE os tenéis que dirigir al correo electrónico pice@cambratgn.org o al teléfono 977219676.