L’Ajuntament crea un projecte per promoure la contractació de persones amb dificultats juntament amb la Fundació Privada Santa Teresa i la Federació Empresarial del Gran Penedès

José Carlos Eiriz, director general de la Fundació Privada Santa Teresa; Agnès Ferré, alcaldessa de la Bisbal del Penedès; Isidre Also, secretari general de la Federació Empresarial del Gran Penedès
José Carlos Eiriz, director general de la Fundació Privada Santa Teresa; Agnès Ferré, alcaldessa de la Bisbal del Penedès; Isidre Also, secretari general de la Federació Empresarial del Gran Penedès

L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès, la Fundació Privada Santa Teresa i la Federació Empresarial del Gran Penedès (FEGP) impulsen el projecte ‘Integra’ls’, una iniciativa que té l’objectiu d’ocupar persones amb risc d’exclusió als polígons industrials del municipi de la Bisbal. La iniciativa, que s’ha presentat aquest dimarts al parc logístic de El Corte Inglés, insta l’empresariat a incorporar persones amb dificultats físiques, intel·lectuals, mentals o socials amb el propòsit que els empresaris defineixin llocs de treball per poder formar persones amb risc d’exclusió perquè els puguin ocupar.

Durant la presentació, l’alcaldessa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, ha explicat que aquest projecte va sorgir de la primera edició de la Setmana de l’Empresa i l’Ocupació que es va celebrar a la Bisbal del Penedès del 28 de maig a l’1 de juny. Allà, es van iniciar les primeres converses que van portar a seguir mantenint reunions per, finalment, presentar públicament el projecte.

L’alcaldessa bisbalenca ha afirmat que “el propòsit del programa és apropar les persones d’aquests perfils a les empreses i propiciar la seva contractació; si més no, promoure la igualtat d’oportunitats i que es tinguin en compte a l’hora de compondre o ampliar les plantilles”.

Els dos objectius principals d’Integra’ls, són:

  • Aconseguir inserir 50 persones entre el 2019 i el 2020.
  • Que les empreses, amb el suport constant d’Integra’ls, millorin la situació de vulnerabilitat de les persones amb més dificultats d’inserció i que, incorporant-les a la seva plantilla, puguin ser treballadores responsables i, per tant, estables.

El projecte arrencarà durant els mesos de desembre i gener, iniciant les primeres visites a les empreses dels dos polígons de la Bisbal, Les Planes i les Planes Baixes.

QUI SÓN ELS IMPULSORS D’INTEGRA’LS?

El grup de treball està format per representants de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès, la Fundació Privada Santa Teresa del Vendrell i la Federació Empresarial del Gran Penedès (FEGP). 

L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès és una administració local pública i, com a tal, treballa pels interessos dels veïns i les veïnes del municipi. En aquest sentit, una de les línies de treball prioritàries de l’equip de govern implica fer costat els veïns i les veïnes amb dificultats sociolaborals. Per aquest motiu, l’Ajuntament va crear el Servei d’Ocupació Municipal (SOM Bisbal), des del qual s’ofereix assessorament i formació a persones, facilitem el coneixement de les ofertes laborals del territori als usuaris i, en definitiva, els ajudem amb la finalitat que obtinguin més oportunitats d’inserció.

Des de l’Ajuntament creiem que el projecte Integra’ls dota el Servei d’Ocupació Municipal d’una eina imprescindible per poder continuar fent créixer les possibilitats de tots els nostres usuaris.

La Fundació Privada Santa Teresa del Vendrell és una entitat d’iniciativa social, sense ànim de lucre, que treballa des de fa més de 40 anys a la comarca del Baix Penedès i que té com a missió aconseguir la felicitat de les persones amb discapacitat i/o trastorn mental, de les persones en risc d’exclusió social, de la gent gran i de les seves famílies. Participa en aquest projecte per compartir el seu coneixement i poder donar suport a les empreses, en la recerca i en la formació de bons treballadors d’aquests col·lectius, per cobrir els nous llocs de treball.

La Federació Empresarial del Gran Penedès (FEGP) és una organització empresarial de base associativa que representa fins a 900 empreses. Va néixer l’any 2017 com a resultat del procés d’integració de dues organitzacions empresarials que coincidien en la mateixa demarcació; l’històric Gran Penedès: la Unió Empresarial del Penedès (UEP) i l’Associació d’Empresaris del Garraf, l’Alt Penedès i el Baix Penedès (ADEPG). La FEGP és una entitat que manté un compromís amb el seu entorn social i econòmic i que entén com a prioritari el progrés del territori, en tant que beneficia el conjunt de ciutadans i entitats que hi conviuen i garanteix el futur de les activitats que s’hi desenvolupen.

Val a dir que la composició del grup és permeable, és a dir, que permetria la participació d’altres entitats o professionals, com també d’empreses que vulguin assumir una implicació més directa.

POLÍGONS INCLUSIUS

Des de fa molts anys, les empreses més avançades han incorporat la responsabilitat social corporativa com una estratègia fonamental per al seu desenvolupament, ja que repercuteix de manera positiva en el seu teixit empresarial: afavoreix la competitivitat, projecta una imatge de preocupació pels problemes socials i constitueix una font de satisfacció personal per als mateixos treballadors de l’empresa.

Els impulsors del projecte Integra’ls consideren la inclusió social de persones en risc d’exclusió un pilar fonamental de les polítiques de responsabilitat social. El projecte entén els polígons inclusius com una xarxa organitzada d’empreses que comparteixen un territori concret i que, amb el suport d’organitzacions i administracions, volen actuar per millorar la situació de vulnerabilitat de les persones amb més dificultats d’inserció.

INTEGRALS 2


José Carlos Eiriz, director general de la Fundació Privada Santa Teresa; Agnès Ferré, alcaldesa de la Bisbal del Penedès; Isidre Also, secretario general de la Federació Empresarial del Gran Penedès
José Carlos Eiriz, director general de la Fundació Privada Santa Teresa; Agnès Ferré, alcaldesa de la Bisbal del Penedès; Isidre Also, secretario general de la Federació Empresarial del Gran Penedès

CASTELLANO | El Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès, la Fundació Privada Santa Teresa y la Federació Empresarial del Gran Penedès (FEGP) impulsan el proyecto ‘Integra’ls’, una iniciativa que tiene el objetivo de ocupar personas con riesgo de exclusión en los polígonos industriales del municipio de la Bisbal. La iniciativa, que se ha presentado este martes en el parque logístico de El Corte Inglés, insta a los empresarios a incorporar personas con dificultades físicas, intelectuales, mentales o sociales con el propósito que los empresarios definan puestos de trabajo y así poder formar personas con riesgo de exclusión para qué los puedan ocupar.

Durante la presentación, la alcaldesa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, ha explicado que este proyecto surgió de la primera edición de la Setmana de l’Empresa i l’Ocupació que se celebró en la Bisbal del Penedès del 28 de mayo al 1 de junio. Allí, se iniciaron las primeras conversaciones que llevaron a seguir manteniendo reuniones para, finalmente, presentar públicamente el proyecto.

La alcaldesa bisbalenca ha afirmado que “el propósito del programa es acercar a las personas de estos perfiles a las empresas y propiciar su contratación; cuando menos, promover la igualdad de oportunidades y que se tengan en cuenta a la hora de componer o ampliar las plantillas”.

Los dos objetivos principales de Integra’ls, son:

  • Conseguir insertar 50 personas entre el 2019 i el 2020.
  • Que las empresas, con el soporte constante de Integra’ls, mejoren la situación de vulnerabilidad de las personas con más dificultades de inserción y que, incorporándolas en su plantilla, puedan ser trabajadoras responsables y, por lo tanto, estables.

El proyecto arrancará durante los meses de diciembre y enero, iniciando las primeras visitas a las empresas de los dos polígonos de la Bisbal, Les Planes i les Planes Baixes.

¿QUIÉN SON LOS IMPULSORES DE INTEGRA’LS?

El grupo de trabajo está formado por representantes del Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès, la Fundació Privada Santa Teresa del Vendrell y la Federació Empresarial del Gran Penedès (FEGP).

El Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès es una administración local pública y, como tal, trabaja por los intereses de los vecinos y las vecinas del municipio. En este sentido, una de las líneas de trabajo prioritarias del equipo de gobierno implica apoyar a los vecinos y las vecinas con dificultades sociolaborales. Por este motivo, el Ayuntamiento creó el Servei d’Ocupació Municipal (SOM Bisbal), desde el que se ofrece asesoramiento y formación a personas, facilitamos el conocimiento de las ofertas laborales del territorio y, en definitiva, ayudamos a los usuarios con la finalidad de que obtengan más oportunidades de inserción.

Desde el Ayuntamiento creemos que el proyecto Integra’ls dota el Servei d’Ocupació Municipal de una herramienta imprescindible para poder continuar haciendo crecer las posibilidades de todos nuestros usuarios.

La Fundació Privada Santa Teresa del Vendrell es una entidad de iniciativa social, sin ánimo de lucro, que trabaja desde hace más de 40 años en la comarca del Baix Penedès y que tiene como misión conseguir la felicidad de las personas con discapacidad i/o trastorno mental, de las personas en riesgo de exclusión social, de la gente mayor y de sus familias. Participa en este proyecto para compartir su conocimiento y poder apoyar a las empresas, en la búsqueda y en la formación de buenos trabajadores de estos colectivos, para cubrir los nuevos puestos de trabajo.

La Federació Empresarial del Gran Penedès (FEGP) es una organización empresarial de base asociativa que representa hasta a 900 empresas. Nació el año 2017 como resultado del proceso de integración de dos organizaciones empresariales que coincidían en al misma demarcación; el histórico Gran Penedès: la Unió Empresarial del Penedès (UEP) y la Associació d’Empresaris del Garraf, l’Alt Penedès i el Baix Penedès (ADEPG). La FEGP es una entidad que mantiene el compromiso con su entorno social y económico y que entiende como prioritario el progreso del territorio, en tanto que beneficia el conjunto de la ciudadanía y las entidades con las que convive y garantizan el futuro de las actividades que se desarrollan.

Cabe decir que la composición del grupo es permeable, es decir, que permitiría la participación de otras entidades o profesionales, como también de empresas que quieran asumir una implicación más directa.

POLÍGONOS INCLUSIVOS

Desde hace muchos años, las empresas más adelantadas han incorporado la responsabilidad social corporativa como una estrategia fundamental para su desarrollo, ya que repercute de forma positiva en su tejido empresarial: favorece la competitividad, proyecta una imagen de preocupación para los problemas sociales y constituye una fuente de satisfacción personal para los mismos trabajadores de la empresa.

Los impulsores del proyecto Integra’ls consideran la inclusión social de personas en riesgo de exclusión un pilar fundamental de las políticas de responsabilidad social. El proyecto entiende los polígonos inclusivos como una red organizada de empresas que comparten un territorio concreto y que, con el soporte de organizaciones y administraciones, quieren actuar para mejorar la situación de vulnerabilidad de las personas con más dificultades de inserción.

INTEGRALS 2