El servei de Centre Obert s’oferirà dos dies més a la setmana durant l’any 2019

L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès ha ampliat el servei de Centre Obert al municipi. Així, si fins ara aportava 2.400€ per curs, el 2019 hi aportarà 4.755€, la qual cosa permetrà oferir el servei més dies. Com que aquesta ampliació del servei és per a l’any 2019, fins al mes de desembre encara s’oferirà tres tardes a la setmana però, durant tot l’any 2019, l’activitat es realitzarà cinc tardes a la setmana, dues hores cada tarda, quan finalitzi l’horari escolar.

El Centre Obert és un servei gratuït que s’ofereix des de l’Àrea d’Acció Social del Consell Comarcal del Baix Penedès. Es tracta d‘una alternativa a l’ocupació del temps lliure dels infants que pretén donar resposta a les necessitats socioeducatives dels menors, amb la finalitat principal d’educar en el temps lliure i oferir una vivència positiva i amb valors. L’objectiu principal és la participació en el desenvolupament integral de la persona, intensificant la relació entre els infants i la relació d’aquests amb els adults.

El Centre Obert és un servei itinerant que es realitza en els espais que cedeix l’Ajuntament i que va dirigit, prioritàriament, als menors de la Bisbal que estan en seguiment als Serveis Socials Bàsics o a l’Equip d’atenció a la Infància i l’Adolescència del Consell Comarcal del Baix Penedès.  Aquesta assistència ve regulada en el Contracte-Programa 2016-2019 entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el Consell Comarcal del Baix Penedès. El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies finança una part del projecte i la resta és finançada pels Ajuntaments i una aportació de la Diputació de Tarragona.


CASTELLANO | El Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès ha ampliado el servicio de Centre Obert en el municipio. Así, si hasta ahora aportaba 2.400€ por curso, el 2019 aportará 4.755€, la cual cosa permitirá ofrecer el servicio más días. Como que esta ampliación del servicio es para el año 2019, hasta el mes de diciembre todavía se ofrecerá tres tardes a la semana pero, durante todo el año 2019, la actividad se realizará cinco tardes a la semana, dos horas cada tarde, cuando finalice el horario escolar.

El Centre Obert es un servicio gratuito que se ofrece desde el Área d’Acció Social del Consell Comarcal del Baix Penedès. Se trata de una alternativa a la ocupación del tiempo libre de los niños que pretende dar respuesta a las necesidades socioeducativas de los menores, con la finalidad principal de educar en el tiempo libre y ofrecer una vivencia positiva y con valores. El objetivo principal es la participación en el desarrollo integral de la persona, intensificando la relación entre los niños y la relación de estos con los adultos.

El Centre Obert es un servicio itinerante que se realiza en los espacios que cede el Ayuntamiento y que va dirigido, prioritariamente, a los menores de la Bisbal que están en seguimiento en los Servicios Sociales Básicos o en el Equipo de atención a la infancia y la Adolescencia del Consell Comarcal del Baix Penedès. Esta asistencia viene regulada en el Conctracte-Programa 2016-2019 entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies y el Consell Comarcal del Baix penedès. El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies financia una parte del proyecto y el resto es financiado por los Ayuntamientos y una aportación de la Diputación de Tarragona.