L’Ajuntament de la Bisbal oferirà el servei d’acompanyament socioeducatiu per a adolescents en situació de risc

L’Àrea d’Acció Social del Consell Comarcal ha creat el servei d’acompanyament socioeducatiu per a adolescents en situacions de risc i la Bisbal és un dels municipis que forma part d’aquest projecte. L’equip de Govern considera prioritari poder oferir aquest servei d’atenció individualitzada i en grups a adolescents, donant-los suport i guiant-los en la recerca amb la finalitat d’afavorir la seva integració social i laboral.

En el Ple Ordinari del passat 17 de setembre, l’equip de Govern va presentar una proposta per crear una partida de pressupost i, així, poder comptar amb aquest servei per als joves, especialment per als més vulnerables. Aquest punt no es va aprovar perquè els 5 regidors d’ERC i la regidora no adscrita van votar en contra de la modificació de crèdit.

Ara, l’equip de Govern ha decidit incloure un annex al Conveni de Serveis Socials del Consell Comarcal del Baix Penedès i, així, no haver de dependre de l’aprovació per part del Ple per tirar endavant aquest projecte. L’aprovació d’aquest annex s’ha aprovat a la Junta de Govern del 28 de setembre.

Aquest servei s’oferirà a les tardes de dilluns a divendres, a medi obert i a la Cova Jove, des de finals d’octubre fins al desembre de 2019.

Es tracta d’un projecte regulat al Contracte-Programa 2016-2019 entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el Consell Comarcal del Baix Penedès. Es finança des del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i des dels Ajuntaments de la comarca que hi participem.


CASTELLANO | El Area de Acció Social del Consell Comarcal ha creado el servicio de acompañamiento socioeducativo para adolescentes en situaciones de riesgo y la Bisbal es uno de los municipios que forma parte de este proyecto. El equipo de Gobierno considera prioritario ofrecer este servicio de atención individualizada y en grupos a adolescentes, prestándoles soporte y guiándolos en su búsqueda con la finalidad de favorecer su integración social y laboral.

En el Pleno Ordinario del pasado 17 de septiembre, el equipo de Gobierno presentó una propuesta para crear una partida de presupuesto y, así, poder contar con este servicio para los jóvenes, especialmente para los más vulnerables. Este punto no se aprobó porqué los 5 concejales de ERC y la concejala no adscrita votaron en contra de la modificación de crédito.

Ahora, el equipo de Gobierno ha decidido incluir un anexo en el Convenio de Servicios Sociales del Consell Comarcal del Baix Penedès y, así, no depender de la aprobación por parte del Pleno para llevar a cabo este proyecto. La aprobación de este anexo se ha aprobado en la Junta de Gobierno del 28 de septiembre.

Este servicio se ofrecerá por las tardes de lunes a viernes, a medio abierto y en la Cova Jove, desde finales de octubre y hasta diciembre del 2019.

Se trata de un proyecto regulado en el Contrato-Programa 2016-2019 entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies y el Consell Comarcal del Baix Penedès. Se financia desde el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies y desde los Ayuntamientos de la comarca que participamos en la iniciativa.