L’Ajuntament engega una nova edició dels Pressupostos Participatius

L’Ajuntament de la Bisbal engega una nova edició dels Pressupostos Participatius. La iniciativa consisteix a destinar una part del pressupost municipal de l’any 2019 a aquelles inversions que triïn els veïns dels diferents barris i zones del municipi.

A partir del 8 d’octubre es duran a terme diverses reunions informatives amb la finalitat d’explicar-vos com funcionarà el procés i animar-vos a participar-hi. Les reunions es duran a terme en les següents dates, hores i llocs:

Dilluns 8 d’octubre:

19.00h CMC – Reunió informativa adreçada als veïns de la Miralba

20.00h CMC – Reunió informativa adreçada als veïns de Santa Cristina

Dimarts 9 d’octubre:

19.00h Local del Priorat – Reunió informativa adreçada als veïns del Priorat

20.00h CMC – Reunió informativa adreçada als veïns de la Masieta

Dimecres 10 d’octubre

19.00h – CMC – Reunió informativa adreçada als veïns de l’Ortigós

19.30h – CMC – Reunió informativa adreçada als veïns del Papagai

20.00h – CMC – Reunió informativa adreçada als veïns del nucli

Dijous 11 d’octubre

19.00h – Local de l’Esplai – Reunió informativa adreçada als veïns de l’Esplai

20.00h – Local de Can Gordei – Reunió informativa adreçada als veïns de Can Gordei

L’empresa Limonium és qui explicarà, en aquestes reunions, què és un pressupost participatiu i com s’estructura. En aquestes reunions es farà públic l’import global de la partida del pressupost 2019 del procés participatiu i com es distribuirà entre les diferents zones del municipi.

L’Ajuntament de la Bisbal va engegar aquesta iniciativa l’any passat i ja ha fet realitat la majoria de propostes que van fer els veïns. L’alcaldessa Agnès Ferré ha explicat que “aquestes iniciatives permeten generar debat i que els veïns siguin els que triïn aquelles propostes que consideren que poden millorar el seu entorn immediat”. Ferré ha afegit que “el contacte directe amb la ciutadania és clau per poder tirar endavant iniciatives encertades a cada barri i, aquesta mena de projectes, ens permeten saber més coses sobre els veïns de la Bisbal i les seves necessitats”.


El Ayuntamiento de la Bisbal lleva a cabo una nueva edición de los Presupuestos Participativos. La iniciativa consiste en destinar una parte del presupuesto municipal del año 2019 a aquellas inversiones que escojan los vecinos de los distintos barrios y zonas del municipio.

A partir del 8 de octubre se llevarán a cabo varias reuniones informativas con la finalidad de explicaros como funcionará el proceso y animaros a participar. Las reuniones se llevarán a cabo en las siguientes fechas, horas y lugares:

Lunes 8 de octubre: 

19.00h CMC – Reunión informativa dirigida a los vecinos de la Miralba

20.00h CMC – Reunión informativa dirigida a los vecinos de Santa Cristina

Martes 9 de octubre:

19.00h Local del Priorat – Reunión informativa dirigida a los vecinos del Priorat

20.00h CMC – Reunión informativa dirigida a los vecinos de la Masieta

Miércoles 10 de octubre:

19.00h – CMC – Reunión informativa dirigida a los vecinos l’Ortigós

19.30h – CMC – Reunión informativa dirigida a los vecinos del Papagai

20.00h – CMC – Reunión informativa dirigida a los vecinos del núcleo

Jueves 11 de octubre

19.00h – Local de l’Esplai – Reunió informativa dirigida a los vecinos de l’Esplai

20.00h – Local de Can Gordei – Reunión informativa dirigida a los vecinos de Can Gordei

La empresa Limonium será la encargada de explicar, en estas reuniones, que es un presupuesto participativo y como se estructura. En estas reuniones se hará público el importe global de la partida del presupuesto 2019 del proceso participativo y como se distribuirá entre las distintas zonas del municipio.

El Ayuntamiento de la Bisbal inició este proyecto el año pasado y ya ha hecho realidad la mayoría de propuestas que hicieron los vecinos. La alcaldesa Agnès Ferré ha explicado que “estas iniciativas permiten generar debate y que los vecinos sean los que escojan aquellas propuestas que consideran que pueden mejorar su entorno inmediato”. Ferré ha añadido que “el contacto directo con la ciudadanía es clave para poder llevar a cabo iniciativas acertadas en cada barrio y, este tipo de proyectos, nos permiten saber más cosas sobre los vecinos de la Bisbal y sus necesidades”.