El SOM Bisbal ofereix un ampli ventall de cursos i tallers durant el primer trimestre del curs 2018/2019

MARIA BATET SETMANA EMPRESA

La Regidoria d’Ocupació ha programat diverses activitats formatives per al primer trimestre del curs 2018/2019. L’àmplia oferta formativa que s’ofereix és fruit dels esforços que s’han fet des del Servei d’Ocupació Municipal (SOM Bisbal) per poder comptar amb activitats adreçades als diversos sectors de la població: treballadors en actiu, autònoms, aturats, joves o comerciants. A més, a l’oferta d’enguany també s’hi han afegit jornades de formació interna per al personal de l’Ajuntament. Els cursos i tallers previstos són els següents:

Formació per a treballadors en actiu i autònoms:

-Curs d’informàtica inicial -> obertes les inscripcions

-Curs d’estimulació cognitiva -> obertes les inscripcions

-Curs de gestió del temps

Risoteràpia (obert a la població general)

Formació per a aturats:

-Curs de correu electrònic

-Operari d’indústria logística

-Com crear o formar part d’una cooperativa (també obert a la població interessada en la temàtica de la xerrada)

Formació per a joves:

-Projecte Start per afavorir la inserció dels joves en el mercat laboral i la formació reglada (joves de 16 a 24 anys).

Formació per als comerços:

-Comerç electrònic: oportunitats i amenaces per al petit comerç.

Formació per al personal de l’Ajuntament:

-Automotivació

-Comunicació saludable

-Treball en equip

-Automotivació i motivació d’equips

-Jornada sobre els drets i els deures dels treballadors

Segons la regidora d’Ocupació i alcaldessa de la Bisbal, Agnès Ferré, “mitjançant la formació aconseguim que els usuaris puguin millorar els seus currículums i el seu ventall de coneixements, el que els permet optar a nous llocs de treball”. A més, “de vegades mitjançant els cursos o les formacions s’aconsegueix que els usuaris es motivin o que descobreixin nous àmbits d’aprenentatge relacionats amb el món laboral i professional que també els resultin atractius”.

Quant als treballadors de l’Ajuntament, l’alcaldessa pensa que “és important cuidar el personal i que estigui motivat en el seu lloc de feina. Pensem que poden ser molt enriquidores les xerrades que els hi hem preparat”. Agnès Ferré ha avançat que durant l’any 2019 es duran a terme altres tallers, com ara els de coaching, intel·ligència emocional i treball en equip. D’altra banda està previst que, després de l’èxit de la primera edició, es dugui a terme la Segona Setmana de l’Empresa i l’Ocupació.

Per a més informació i inscripcions, adreceu-vos al SOM Bisbal: https://bisbalpenedes.com/web/som-bisbal/


CASTELLANO | La Regidoria d’Ocupació ha programado varias actividades formativas para el primer trimestre del curso 2018/2019. La amplia oferta formativa que se ofrece es fruto de los esfuerzos que se han hecho desde el Servei d’Ocupació Municipal (SOM Bisbal) para poder contar con actividades dirigidas a los diversos sectores de la población: trabajadores en activo, autónomos, parados, jóvenes o comerciantes. Además, a la oferta de este año también se han añadido jornadas de formación interna para el personal del Ayuntamiento. Los cursos y talleres previstos son los siguientes:

Formación para trabajadores en activo y autónomos:

-Curso de informática inicial -> abiertas las inscripciones

-Curso de estimulación cognitiva -> abiertas las inscripciones

-Curso de gestión del tiempo

-Curso de Risoterapia (abierto a la población general)

Formación para parados

-Curso de correo electrónico

-Operario de industria logística

-Cómo crear o formar parte de una cooperativa (también abierta a la población interesada en el tema de la charla).

Formación para jóvenes

-Proyecto Start para favorecer la inserción de los jóvenes en el mercado laboral y la formación reglada (jóvenes de 16 a 24 años).

 

Formación para los comercios:

-Comercio electrónico: oportunidades y amenazas para el pequeño comercio

Formación para el personal del Ayuntamiento

-Automotivación

-Comunicación saludable

-Trabajo en equipo

-Automotivación y motivación de equipos

-Jornada sobre los derechos y los deberes de los trabajadores

Según la regidora de Ocupació y alcaldesa de la Bisbal, Agnès Ferré, “mediante la formación conseguimos que los usuarios puedan mejorar sus currículums y su abanico de conocimientos, lo que les permite optar a nuevos puestos de trabajo”. Ademá, ” a veces mediante los cursos o formaciones se consigue que los usuarios se motiven o que descubran nuevos ámbitos de aprendizaje relacionados con el mundo laboral y profesional que también resulten atractivos”.

En cuanto a los trabajadores del Ayuntamiento, la alcaldesa piensa que “es importante cuidar al personal y que esté motivado en su puesto de trabajo. Pensamos que pueden ser muy enriquecedoras las charlas que les hemos preparado”. Agnès Ferré ha adelantado que durante el año 2019 se llevarán a cabo otros talleres, como por ejemplo el de coaching, inteligencia emocional y trabajo en equipo. Por otro lado está previsto que, después del éxito de la primera edición, se lleve a cabo la segunda Setmana de l’Empresa i l’Ocupació.

Para más información e inscripciones, dirigíos al SOM Bisbal: https://bisbalpenedes.com/web/som-bisbal/