La Regidoria d’Educació ha finalitzat els treballs de millora de l’eficiència energètica de la Llar d’Infants l’Oreneta

LLAR D'INFANTS

La Llar d’Infants l’Oreneta compta, des de fa unes setmanes, amb un sistema de climatització més eficient i adequat a les instal·lacions del centre. La Regidoria d’Educació ha implementat el sistema de climatització i ha instal·lat un Sistema de Gestió Tècnica Centralitzada (SGTC) que permet gestionar i controlar la temperatura des del mateix centre i, mitjançant el control exhaustiu dels paràmetres tèrmics, millorar l’eficiència energètica. Les millores també han inclòs la instal·lació de sondes de temperatura i humitat als passadissos, sondes de temperatura i ambient als climatitzadors de la coberta i la implementació del sistema de control perquè el terra radiant també pugui ser refrescant.

Es dóna el cas que l’anterior equip de govern havia contractat un sistema de control de temperatura de la llar d’infants (aigua i terra radiant) a través d’una empresa que actualment no existeix. D’altra banda, amb l’anterior sistema, cada vegada que hi havia un canvi d’estació o que s’havia de modificar la temperatura de la Llar d’Infants, calia contactar amb l’empresa perquè ho fes, el que suposava un cost econòmic elevat i poca autonomia.

Segons l’informe dels serveis tècnics municipals, des de l’inici del funcionament de l’edifici de la Llar d’Infants s’havien observat disfuncions en el sistema de climatització, entre ells: alt consum energètic, poca autonomia del sistema solar fotovoltaic, incapacitat de climatització per proporcionar confort tèrmic a l’estiu i alta dificultat per controlar els paràmetres de funcionament i punts de consigna del sistema de climatització i ventilació.

És per tot plegat que la Regidoria d’Educació ha fet les actuacions necessàries per millorar el confort de les instal·lacions. La Regidora d’aquesta àrea, Maguy Antolín, ha explicat que “després de dos anys duent a terme els treballs d’enginyeria, la Regidoria d’Educació ha invertit en aquestes millores energètiques i de reestructuració de la climatització de l’edifici de la Llar d’Infants amb la finalitat que l’espai sigui el més acollidor possible pels menuts i amb els objectius de millorar els consums, mantenir el control exhaustiu de l’energia i abaratir al màxim la factura mensual de la llum”.


CASTELLANO | La Llar d’Infants l’Oreneta cuenta, desde hace unas semanas, con un sistema de climatización más eficiente y adecuado a las instalaciones del centro. La Regidoria d’Educació ha implementado el sistema de climatización y ha instalado un Sistema de Gestión Técnica Centralizada (SGTC) que permite gestionar y controlar la temperatura desde el mismo centro y, mediante el control exhaustivo de los parámetros térmicos, mejorar la eficiencia energética. Las mejoras también han incluido la instalación de sondas de temperatura y humedad en los pasillos, sondas de temperatura y ambiente en los climatizadores de la cubierta y la implementación del sistema de control para que el suelo radiante también pueda ser refrescante.

Se da el caso que el anterior equipo de gobierno había contratado un sistema de control de temperatura de la llar d’infants (agua y suelo radiante) a través de una empres que actualmente no existe. Por otro lado, con el anterior sistema, cada vez que había un cambio de estación o que se tenía que modificar la temperatura de la Llar d’Infants, había que contactar con la empresa para que lo hiciese, lo que suponía un coste económico elevado y poca autonomía.

Según el informe de los servicios técnicos municipales, desde el inicio de la puesta en funcionamiento de la Llar d’Infants se habían observado disfunciones en el sistema de climatización, entre ellos: alto consumo energético, poca auntonomía del sistema sola fotovoltaico, incapacidad de climatización para proporcionar confort térmico en verano y alta dificultad para controlar los parámetros de funcionamiento y puntos de consigna del sistema de climatización y ventilación.

Es por todo ello que la Regidoria d’Educació ha hecho las actuaciones necesarias para mejorar el confort de las instalaciones. La Regidora de esta área, Maguy Antolín, ha explicado que “después de dos años llevando a cabo los trabajos de ingeniería, la Regidoria d’Educació ha invertido en estas mejoras energéticas y reestructuración de la climatización del edificio de la Llar d’Infants con la finalidad que el espacio sea el más acogedor posible para los pequeños y con los objetivos de mejorar los consumos, mantener el control exhaustivo de la energía y abaratar al máximo la factura mensual de la luz”.