Tall de llum programat a La Masieta el proper divendres 13 de juliol de 9 a 13h

endesa masieta 13 juliol

Des d’Endesa Distribución Eléctrica ens informen que divendres 13 de juliol, de 9 a 13h, tindrà lloc un tall de llum programat a la urbanització La Masieta per a dur a terme treballs de reparació a la xarxa elèctrica.


Desde Endesa Distribución Eléctrica nos informan de que el viernes 13 de juliol, de 9 a 13h, tendrá lugar un corte de luz programado en la urbanización La Masieta para llevar a cabo trabajos de reparación en la red eléctrica.