L’Ajuntament de la Bisbal millorarà el control dels cabals d’aigua de diversos pous de la Bisbal

 

DIPoSIT La Bisbal 2

L’ACA subvencionarà amb 12.640€ la inversió de millora del control dels cabals subministrats en alta amb instal·lació de comptadors que tirarà endavant l’Ajuntament de la Bisbal.  L’import total de la inversió ascendeix a 65.509,38€, dels quals 52.829,38€ seran abonats per l’Ajuntament i, la resta, per l’ACA.

El projecte inclou la instal·lació de comptadors als pous del Manyé, de La Masieta, l’Esplai i de Can Gordei, ja que tots ells tenen més d’onze anys i no funcionen correctament. A més, no disposen de sistema de recollida de dades automatitzada. Així, s’instal·larien set comptadors a la canonada d’entrada dels dipòsits (a la sortida ja hi ha comptadors instal·lats) per poder controlar els cabals d’aigua subministrats i el rendiment de les xarxes d’entrada i sortida dels dipòsits.

El projecte també preveu la instal·lació de diversos aparells per a la recollida i gestió de dades: un comptador a l’entrada del dipòsit de l’Esplai, un comptador a l’entrada del segon dipòsit de Can Gordei, un comptador a l’entrada dels tres dipòsits del Priorat (el dipòsit nou del Priorat tampoc incorpora la tecnologia actual) i un comptador a l’entrada del dipòsit de la Masieta (és un dipòsit nou però tampoc incorpora la tecnologia actual). D’altra banda està previst instal·lar un comptador en un rebombament on no es disposa de cap equip per controlar millor els cabals d’aigua i els rendiments. Aquest s’ubicarà al carrer Besòs de Can Gordei.

L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès, a través d’alcaldia, va estimar oportú demanar aquesta subvenció per la necessitat que el municipi tingui comptadors actuals, ja que els que hi ha ara tenen molts anys i el seu funcionament és deficitari. Fent aquesta inversió es podrien recavar les dades del cabal d’aigua, d’entrada i sortida, de forma contínua, per detectar fuites i millorar el rendiment de les instal·lacions. Val a dir que el projecte de millora on es detallen les inversions a efectuar s’ha pogut realitzar gràcies a les comissions de seguiment mensual del servei d’abastament d’aigua, on es posen de manifest, per part d’Aqualia, les deficiències i mancances de la xarxa.

Una vegada aprovada la subenció de l’ACA, l’Ajuntament de la Bisbal està sol·licitant diversos pressupostos i, posteriorment, es podrà iniciar el procés de contractació per a realitzar el projecte.