S’adjudica la redacció del projecte de rehabilitació del Poliesportiu Municipal

Mesa de contractació del Poliesportiu. Foto del 28 de juliol de 2017

La Junta de Govern del divendres 28 de juliol va aprovar l’adjudicació de la contractació del servei de redacció del projecte de rehabilitació del Poliesportiu Municipal, mitjançant procediment obert. La Mesa de contractació es va reunir el 8 i el 28 de juny i va decidir, d’acord amb les puntuacions obtingudes, adjudicar la contractació del servei de redacció del projecte a l’equip redactor Anton Pàmies/Josep Anglès i Albert Pàmies (UTE) per un import total de 79.255€ (IVA inclòs). Ara hauran de presentar la documentació abans de 15 dies i ja podrán iniciar la redacció del projecte.

Recordem que el 2017 es va organitzar un concurs d’idees per rehabilitar el poliesportiu municipal. En aquell concurs d’idees s’hi van presentar dues propostes i es va fer una votació popular perquè els bisbalencs i les bisbalenques triessin la idea que preferien. La Junta de Govern del 20 d’abril de 2017, d’acord amb aquesta idea guanyadora, va aprovar el Plec de Clàusules per a la redacció del projecte. Es van presentar vuit propostes i la Mesa de contractació va puntuar les diferents propostes. Finalment la guanyadora ha estat la de l’equip redactor que s’ha esmentat anteriorment.

És una informació de les Regidories d’Esports i Urbanisme.