Es publica l’acta de la prova de català en el marc del procés selectiu d’una plaça d’operari/a de custòdia d’edificis escolars per concurs-oposició al portal de transparència

El passat 25 de gener es va publicar la relació provisional d’aspirants admesos i exclosos en el procés selectiu d’una plaça d’operari/a de custòdia d’edificis escolars, per concurs-oposició. De les … Read More