Les 5 persones candidates a ocupar els llocs de feina de la neteja d’edificis municipals han pres possessió de les places

L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès, en el marc del procés d’estabilització, va treure a concurs cinc places de peó de neteja, una a temps complet i quatre a temps parcial.

El passat 1 de maig de 2023, la Sra. Maite Ferrándiz va prendre possessió de la plaça de peó de neteja en règim laboral fix, a temps complet, per concurs. Les quatre persones candidates a ocupar les places de peó de neteja, en règim laboral fix i a temps parcial, per concurs-oposició, van prendre possessió el dia 1 de juliol de la seva plaça. Són la Matilde Gómez, la Neus Roura, l’Esther Megías i la María Trinidad Talavera.


CASTELLANO | El Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès, en el marco del proceso de estabilización, sacó a concurso cinco plazas de peón de limpieza, una a tiempo completo y cuatro a tiempo parcial.

El pasado 1 de mayo de 2023, la Sra. Maite Ferrándiz tomó posesión de la plaza de peón de limpieza en régimen laboral fijo, a tiempo completo, por concurso. Las cuatro personas candidatas a ocupar las plazas de peón de limpieza, en régimen laboral fijo y a tiempo parcial, por concurso oposición, tomaron posesión el día 1 de julio de su plaza. Son Matilde Gómez, Neus Roura, Esther Megías y María Trinidad Talavera.