Aquest dimecres comença el contracte de vigilància nocturna de tot el municipi

La Junta de Govern local d’ahir dilluns va aprovar el contracte menor amb Eulen Seguridad SA per un import de 17.459,68€ (IVA inclòs) per al servei nocturn de vigilància dinàmica i protecció dels diferents edificis i instal·lacions municipals. Aquest contracte estarà vigent del 10 de juliol al 31 d’agost i té per objectiu dur a terme els serveis de seguretat privada per al control d’edificis i instal·lacions municipals a les nits i fer ronda per tot el municipi amb un vehicle retolat, mentre va d’un edifici o instal·lació a un altre.

Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana s’està treballant en un servei de vigilància nocturna per al municipi per tot l’any. Ara bé, mentre no sigui efectiu el nou Acord marc dels serveis de vigilància i seguretat que gestiona la Comissió Central de Subministraments de la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès opta per fer aquesta contractació.


CASTELLANO | La Junta de Gobierno local de ayer lunes aprobó el contrato menor con Eulen Seguridad SA por un importe de 17.459,68€ (IVA incluido) para el servicio nocturno de vigilancia dinámica y protección de los distintos edificios e instalaciones municipales. Este contrato estará vigente desde el 10 de julio hasta el 31 de agosto y tiene como objetivo llevar a cabo los servicios de seguridad privada para el control de edificios e instalaciones municipales por las noches y hacer ronda por todo el municipio con un vehículo rotulado, mientras va de un edificio o instalación a otro.

Desde la Concejalía de Seguridad Ciudadana se está trabajando en el servicio de vigilancia nocturna para el municipio para todo el año. Ahora bien, mientras no sea efectivo el nuevo Acuerdo marco de los servicios de vigilancia y seguridad que gestiona la Comissió Central de Subministraments de la Generalitat de Catalunya, el Ajuntament de la Bisbal del Penedès opta por hacer esta contratación.