L’equip de govern aprova el conveni del curs escolar 2023/2024 amb l’escola Ull de Vent per un import de 19.818€ per destinar-lo a material escolar i equips informàtics

Des de la Regidoria d’Ensenyament es treballa de forma conjunta amb la direcció de l’escola per preparar la subvenció del curs 2024/2025

La Junta de govern del dilluns 8 de juliol ha aprovat el conveni 2023/2024 amb l’Escola Ull de Vent. L’import de l’ajuda ascendeix a 19.818€ i té com a objectiu contribuir al bon funcionament del centre i garantir la igualtat de tot l’alumnat en matèria d’ensenyament. El conveni també inclou la cessió d’espais entre l’Ajuntament i l’escola de l’any 2024.

L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès ha incrementat l’import destinat a material tenint en compte la pujada de preus. Enguany, ha estimat l’import per alumne empadronat en 62€ i, tenint en compte que a l’escola hi ha 239 alumnes, l’import total d’aquesta ajuda ascendiria a 14.818€. No obstant això, des de l’equip de govern s’ha considerat sumar l’import de 5.000€ perquè el centre pugui renovar equips informàtics.

A banda d’aquest conveni, en l’actualitat l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès també assumeix les despeses de:

 • Dues fotocopiadores (una per edifici)
 • Paper per a tot el curs escolar
 • El personal de consergeria
 • El personal de neteja del centre
 • Gasoil per a la calefacció
 • L’activitat Evaludens de lectura i narració en veu alta

El conveni per al nou curs s’ha signat amb la nova directora del centre, Agnès Solé. L’alcaldessa Agnès Ferré i el regidor d’Ensenyament, Daniel Caballero, li han donat la benvinguda a l’Ajuntament i li han mostrat tot el suport per part de l’equip de govern. Des de la Regidoria d’Ensenyament es treballa de forma conjunta amb la direcció de l’escola per preparar la subvenció del curs 2024/2025.


CASTELLANO | El equipo de gobierno aprueba el convenio del curso escolar 2023/2024 con la escuela Ull de Vent por un importe de 19.818€ para destinarlo a material escolar y equipos informáticos

Desde la Concejalía de Educación se trabaja de forma conjunta con la dirección de la escuela para preparar la subvención del curso 2024/2025

La Junta de gobierno del lunes 8 de julio ha aprobado el convenio 2023/2024 con la escuela Ull de Vent. El importe de la ayuda asciende a 19.818€ y tiene como objetivo contribuir al buen funcionamiento del centro y garantizar la igualdad de todo el alumnado en materia de enseñanza. El convenio también incluye la cesión de espacios entre el Ajuntament y la escuela del año 2024.

ElAjuntament de la Bisbal del Penedès ha incrementado el importe destinado a material teniendo en cuenta la subida de precios. Este año, ha estimado el importe por alumno empadronado en 62€ y, teniendo en cuenta que en la escuela hay 239 alumnos, el importe total de esta ayuda ascendería a 14.818€. Sin embargo, desde el equipo de gobierno se ha considerado sumar el importe de 5.000€ para que el centro pueda renovar equipos informáticos.

Además de este convenio, en la actualidad el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès también asume los gastos de:

 • Dos fotocopiadoras (una por edificio)
 • Papel para todo el curso escolar
 • El personal de conserjería
 • El personal de limpieza del centro
 • Gasóleo para la calefacción
 • La actividad Evaludens de lectura y narración en voz alta

El convenio para el nuevo curso se ha firmado con la nueva directora del centro, Agnès Solé. La alcaldesa Agnès Ferré y el regidor de Educación, Daniel Caballero, le han dado la bienvenida en el Ajuntament y le han mostrado todo el apoyo por parte del equipo de gobierno. Desde la Concejalía de Educación ya se trabaja de forma conjunta con la dirección de la escuela para preparar la subvención del curso 2024/2025.