L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès instal·lara DEAs als locals socials municipals durant les pròximes setmanes

Se n’instal·laran als locals socials del Priorat, la Miralba, Can Gordei i l’Esplai i al Pavelló Esportiu Municipal

La Junta de Govern del 10 de juny ha aprovat, a petició de la Regidoria de Barris, l’adquisició i instal·lació de desfibril·ladors per als locals socials del Priorat, la Miralba, Can Gordei i l’Esplai i per al Pavelló Esportiu Municipal, així com la formació per al seu ús, el manteniment d’aquests nous desfibril·ladors i també dels dos que ja té instal·lats l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès. 

La contractació es fa a través de l’acord marc amb l’Associació Catalana de Municipis (ACM), amb l’empresa Neosalus Solutions SL. L’import anual dels nous DEAs és d’11.979€ (IVA inclòs) i el manteniment de tots els DEAs té un preu de 2.178€ (IVA inclòs) anual.

En total, s’adquireixen cinc desfibril·ladors amb vitrina exterior, ‘kit’ de socors, inscripció al registre oficial de desfibril·ladors, formació, senyalització, pla de sensibilització i el manteniment del primer any.

Inclouen el mòdul de connectivitat en maleta intel·ligent, amb mòdul de comunicació amb trucada bidireccional al Sistema d’Emergències Mèdiques, monitoratge de l’estat del desfibril·lador, sistema de geolocalització de l’equip, alimentació amb bateries internes de 4 anys de duració, sistema autònom i portàtil.


El Ajuntament de la Bisbal del Penedès instalara DEAs en los locales sociales municipales durante las próximas semanas

Se instalarán a los locales sociales del Priorat, la Miralba, Can Gordei y L’Esplai y en el Pavelló Esportiu Municipal

La Junta de Gobierno del 10 de junio ha aprobado, a petición de la Concejalía de Barrios, la adquisición e instalación de desfibriladores para los locales sociales del Priorat, la Miralba, Can Gordei y L’Esplai y para el Pavelló Esportiu Municipal, así como la formación para su uso, el mantenimiento de estos nuevos desfibriladores y también de los dos que ya tiene instalados el Ajuntament de la Bisbal del Penedès.

La contratación se hace a través del acuerdo marco con la Associació Catalana de Municipis (ACM), con la empresa Neosalus Solutions SL. El importe anual de los nuevos DEAs es de 11.979€ (IVA incluido) y el mantenimiento de todos los DEAs tiene un precio de 2.178€ (IVA incluido) anual.

En total, se adquieren cinco desfibriladores con vitrina exterior, ‘kit’ de socorro, inscripción al registro oficial de desfibriladores, formación, señalización, plan de sensibilización y el mantenimiento del primer año.

Incluyen el módulo de conectividad en maleta inteligente, con módulo de comunicación con llamada bidireccional al Sistema d’Emergències Mèdiques, monitorización del estado del desfibrilador, sistema de geolocalización del equipo, alimentación con baterías internas de 4 años de duración, sistema autónomo y portátil.