S’aproven la primera i tercera certificació de les obres de renovació parcial de les xarxes d’aigua del Priorat i Can Gordei


La Junta de Govern del passat 13 de novembre va aprovar, a petició de les regidories d’Urbanisme i del Servei d’Abastament d’aigua potable, la primera certificació de les obres de renovació parcial de la xarxa d’aigua de Can Gordei per un import de 118.108€ (IVA inclòs) i la tercera certificació de les obres de renovació parcial de la xarxa d’aigua del Priorat per un import de 27.810,13€ (IVA inclòs).

La Junta de Govern també va aprovar l’expedient de modificació no substancial del contracte amb Irriga Water Solutions per incloure en el contracte de les obres de la renovació de quaranta-una escomeses d’aigua i regular la distribució de les pressions estàtiques a la nova canonada. Això suposa un increment de 9.837,85€ (IVA inclòs) del total del contracte.

Si voleu saber més sobre aquestes obres, podeu trobar més informació en aquest enllaç: https://bisbalpenedes.com/web/2023/10/27/saprova-la-prorroga-del-contracte-de-renovacio-parcial-de-la-xarxa-daigua-del-priorat-i-can-gordei/


CASTELLANO | La Junta de Gobierno del pasado 13 de noviembre aprobó, a petición de las concejalías de Urbanismo y del Servicio de Abastecimiento de agua potable, la primera certificación de las obras de renovación parcial de la red de agua de Can Gordei por un importe de 118.108€ (IVA incluido) y la tercera certificación de las obras de renovación parcial de la red de agua del Priorat por un importe de 27.810,13€ (IVA incluido).

La Junta de Gobierno también aprobó el expediente de modificación no sustancial del contrato con Irriga Water Solutions par incluir en el contrato de las obras la renovación de cuarenta y una cometidas de agua y regular la distribución de las presiones estáticas en la nueva tubería. Esto supone un incremento de 9.837,85€ (IVA incluido) del total del contrato.

Si queréis saber más sobre estas obras, podéis encontrar más información en este enlace: https://bisbalpenedes.com/web/2023/10/27/saprova-la-prorroga-del-contracte-de-renovacio-parcial-de-la-xarxa-daigua-del-priorat-i-can-gordei/