L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès prorroga el servei de desbrossament de voreres fins al juny de 2024

La Junta de Govern del 22 de maig de 2023 va aprovar la pròrroga del servei de desbrossament de voreres per al període que va del 28 de juny fins al 27 de juny de 2024.

El juny de 2022 se li va adjudicar el contracte de desbrossament de voreres per un import de 55.635,73€ a la Fundació Privada de Santa Teresa. Aquest contracte inclou el desbrossament de les voreres del municipi, a excepció del nucli i de l’Ortigós, on aquesta tasca la du a terme la brigada municipal. L’extensió de la zona a desbrossar és de 95.585m2.


CASTELLANO | La Junta de Gobierno del 22 de mayo de 2023 aprobó la prórroga del servicio de desbroce de aceras para el periodo que va del 28 de junio hasta el 27 de junio de 2024.

En junio de 2022 se le adjudicó el contrato de desbroce de aceras por un importe de 55.635,73€ a la Fundació Privada Santa Teresa. Este contrato incluye el desbroce de las aceras del municipio, a excepción de l’Ortigós, donde esta tarea la lleva a cabo la brigada municipal. La extensión de la zona a desbrozar es de 95.585m2.