L’Ajuntament cedeix diversos exemplars de la revista local Germen a l’Arxiu Comarcal del Baix Penedès per a la seva digitalització i consulta pública

L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès ha cedit una còpia de tots els exemplars de Germen, revista impulsada pel Patronat de Cultura i publicada entre 1951 i 1957; amb un total de 27 números de 4 pàgines cada un amb notícies d’àmbit local.

Germen abraçava tot de categories i esdeveniments ocorreguts al poble, amb especial atenció als aspectes culturals i amb seccions sobre història i arqueologia. La revista no contenia publicitat i tenia un marcat caire moralitzant típic de l’època i del règim.

Gràcies a la digitalització efectuada per l’Arxiu Comarcal del Baix Penedès, la revista ara és accessible a tot el públic a través de l’enllaç: https://xacpremsa.cultura.gencat.cat/pandora/pub.vm?id=0002247756&view=premsa&lang=ca

Amb aquesta, ja són 42 capçaleres les que l’Arxiu Comarcal del Baix Penedès fa accessibles a través del Portal XAC Premsa a tot el públic a través de la seva digitalització i consulta lliure per internet.

Així, també cal recordar que a la Biblioteca Municipal de la Bisbal del Penedès també hi podreu trobar -disponible per a la seva consulta i préstec- tota la col·lecció de la revista local El Marge, un total de 59 números dedicats a la conservació i protecció del medi, el patrimoni natural i històric local que abracen des del 2001 fins al 2009.


CASTELLANO | El Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès ha cedido una copia de todos los ejemplares de Germen, revista impulsada por el Patronato de Cultura y publicada entre 1951 y 1957; con un total de 27 números de 4 páginas cada uno con noticias de ámbito local.

Germen abrazaba varias categorías y eventos ocurridos en el pueblo, con especial atención a los aspectos culturales y con secciones sobre historia y arqueología. La revista no contenía publicidad y tenía un marcado cariz moralizante típico de la época y del régimen.

Gracias a la digitalización efectuada por el Archivo Comarcal del Baix Penedès, la revista ahora es accesible para todo el público en el enlace: https://xacpremsa.cultura.gencat.cat/pandora/pub.vm?id=0002247756&view=premsa&lang=ca

Con esta, ya son 42 cabeceras las que el Archivo Comarcal del Baix Penedès hace accesibles, a través del Portal XAC Premsa a todo el público a través de su digitalización y consulta libre por internet.

Así, también cabe recordar que en la Biblioteca Municipal de la Bisbal del Penedès también podréis encontrar -disponible para su consulta y préstamo- toda la colección de la revista local El Marge, un total de 59 números dedicados a la conservación y protección del medio, el patrimonio cultural e histórico local que abrazan desde el 2001 hasta el 2009.