L’Ajuntament aprova un nou contracte per al control de les colònies de gats de carrer al municipi

La Junta de Govern del 22 de maig va aprovar un contracte amb Salou Veterinaris per un import de 8.264,46€ més IVA per al control de les colònies de gats de carrer del municipi. Aquest contracte inclou la gestió i supervisió del cens de colònies que actualment es du a terme des de la Regidoria de Benestar Animal; la gestió i control de l’aliment i dels alimentadors i alimentadores; la col·laboració amb la gestió de l’atenció veterinària (animals ferits o malalts); i el control de la població (esterilitzacions).

El 2016 es va crear el cens d’alimentadors i alimentadores de gats i el cens i control de les colònies de gats de carrer. Alhora, es van començar a esterilitzar diverses colònies ferals. Fins a la data, s’han dut a terme més de 80 esterilitzacions. Amb aquest nou contracte, l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès té l’objectiu de controlar les colònies per reduir les molèsties produïdes pels gats (orines, vocalitzacions durant el període de zel, baralles, etc.), controlar i reduir el nombre d’individus a través de l’esterilització, reduir els riscos sanitaris, millorar la qualitat de l’entorn i la qualitat de vida dels gats en general.

Recollida d’animals abandonats o perduts

Quant als gats, els gossos i les fures que han estat abandonats o s’han perdut, l’Ajuntament de la Bisbal està adherit, des del 2020, al CAAD Penedès a través de la Mancomunitat Penedès-Garraf. El CAAD s’ocupa d’aquests animals fins que es retroben amb les seves famílies -o fins que poden ser adoptats- amb un equip de cuidadors especialitzats, serveis de veterinària i personal d’oficina que s’ocupa i vetlla pel benestar dels animals recollits i atén les persones interessades a adoptar o recuperar el seu animal de companyia.


CASTELLANO | La Junta de Gobierno del 22 de mayo aprobó un contrato con Salou Veterinaris por un importe de 8.264,46€ más IVA para el control de las colonias de gatos callejeros del municipio. Este contrato incluye la gestión y supervisión del censo de colonias que actualmente se lleva a cabo desde la Concejalía de Bienestar Animal; la gestión y control del alimento y de las alimentadoras y alimentadores; la colaboración con la gestión de la atención veterinaria (animales heridos o enfermos); y el control de la población (esterilizaciones).

En el 2016 se creó el censo de alimentadores y alimentadoras de gatos y el censo y control de las colonias de gatos callejeros. Además, se empezaron a esterilizar varias colonias ferales. Hasta la fecha, se han llevado a cabo más de 80 esterilizaciones. Con este nuevo contrato, el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès persigue el objetivo de controlar las colonias para reducir las molestias producidas por los gatos (orines, vocalizaciones durante el periodo de celo, peleas, etc.), controlar y reducir el número de individuos a través de la esterilización, reducir los riesgos sanitarios, mejorar la calidad del entorno y la calidad de vida de los gatos en general.

Recogida de animales abandonados o perdidos

En cuanto a los gatos, los perros y los hurones que han sido abandonados o se han perdido, el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès está adherido, desde el 2020, al CAAD Penedès a través de la Mancomunitat Penedès-Garraf. El CAAD se ocupa de estos animales hasta que se reencuentran con sus familias -o hasta que pueden ser adoptados- con un equipo de cuidadores especializados, servicios de veterinaria y personal de oficina que se ocupa y vela por el bienestar de los animales recogidos y atiende a las personas interesadas en adoptar o recuperar su animal de compañía.