Gos trobat a la zona del carrer Claudio Coello de l’Esplai

Aquest gos ha estat trobat a l’Esplai. És mascle i és molt sociable. Si algú coneix els seus amos, que avisi el Servei d’Informació i Inspecció municipal, al 678 59 59 59 o que truqui al 601 984 491. Moltes gràcies.


Este perro ha sido encontrado en el Esplai. Es macho y es muy sociable. Si alguien conoce a sus dueños, que avise al Servicio de Información e Inspección municipal, en el 678 59 59 59 o que llame al 601 984 491. Muchas gracias.