Us informem que han finalitzat els treballs de reparació de la teulada dels nínxols del 43 al 52 del cementiri

Us informem que han finalitzat els treballs de reparació de la teulada dels nínxols del 43 al 52 del cementiri municipal. Concretament, s’ha sanejat i s’ha retirat el material en mal estat pel pas del temps; s’ha anivellat la teulada; s’ha col·locat tela asfàltica i morter; i s’ha canviat el baixant d’aigües pluvials per un baixant de PVC. El cost de les obres ha ascendit a 1.481,04€ i han anat a càrrec de l’empresa Excavacions Solé Xic.


Os informamos de que han finalizado los trabajos de reparación del tejado de los nichos del 43 al 52 del cementerio municipal. Concretamente, se ha saneado y se ha retirado el material en mal estado por el paso del tiempo; se ha nivelado el tejado; se ha colocado tela asfáltica y mortero; y se ha cambiado el bajante de aguas pluviales por un bajante de PVC. El coste de las obras ha ascendido a 1.481,04€ y han ido a cargo de la empresa Excavacions Solé Xic