El regidor de Sanitat entrega a l’Escola Ull de Vent els estotjos del programa Dents Fortes i Sanes

El regidor de Sanitat, Feliu Gil, ha fet entrega dels estotjos del programa Dents Fortes i Sanes 2023 al director de l’Escola Ull de Vent, Àngel Espinosa, aquesta setmana. 

El material que s’entrega als alumnes està format per un estoig de plàstic perforat -per evitar la humitat- amb un espai reservat per identificar-lo amb el nom i la classe de l’infant. Dins de l’estoig hi va un raspall petit de filaments suaus i un tub de pasta dental fluorada. A més, s’inclou un fulletó amb l’explicació de com mantenir una bona higiene bucodental.

El programa Dents Fortes i Sanes és una iniciativa de l’Agència de Salut Pública de Catalunya per a la prevenció de la càries. És un programa que se centra en potenciar el raspallat de les dents com a hàbit de salut bucodental essencial.


El concejal de Sanidad, Feliu Gil, ha entregado de los estuches del programa Dientes Fuertes y Sanos 2023 al director de la Escuela Ull de Vent, Àngel Espinosa, esta semana. 

El material que se entrega a los alumnos está formado por un estuche de plástico perforado -para evitar la humedad- con un espacio reservado para identificar-lo con el nombre y la clase del alumno. Dentro del estuche hay un cepillo pequeño de filamentos suaves y un tubo de pasta dental fluorada. Además, se incluye un folleto con la explicación de cómo mantener una buena higiene bucodental.

El programa Dientes Fuertes y Sanos es una iniciativa de la Agencia de Salud Pública de Catalunya para la prevención de la caries. Es un programa que se centra en potenciar el cepillado de los dientes como hábito de salud bucodental esencial.