Aquest dimecres 22 de març la façana de la Casa de la Vila s’il·luminarà de color blau amb motiu del Dia Mundial de l’Aigua

Aquest dimecres 22 de març, al vespre, la façana de l’Ajuntament s’il·luminarà de color blau amb motiu del Dia Mundial de l’aigua.

Enguany, el tema del Dia Mundial de l’Aigua és ‘Accelerating Change through Partnerships and Cooperation’ (accelerem els canvis a través del partenariat i la cooperació).

En l’actualitat, estem en un moment crític perquè hi ha molta sequera i manca de pluges. Les jornades com la del Dia de l’Aigua han de servir per crear consciència sobre la importància de l’estalvi i la reutilització de l’aigua, amb l’objectiu de preservar aquest bé escàs.


CASTELLANO | Este miércoles 22 de marzo, al anochecer, la fachada del Ayuntamiento se iluminará de color azul con motivo del Día Mundial del agua.

Este año, el tema del Día Mundial del Agua es ‘Accelerating Change through Partnerships and Cooperation’ (aceleremos los cambios a través del partenariado y la cooperación).

En la actualidad, estamos en un momento crítico porque hay mucha sequía y falta de lluvias. Las jornadas como la del Día del Agua tienen que servir para crear conciencia sobre la importancia del ahorro y la reutilización del agua, con el objetivo de preservar este bien escaso.