S’aproven les bases del procés selectiu per a 5 places de brigada municipal (concurs per mèrits)

El dilluns 4 de juliol es van aprovar, per Decret d’alcaldia, les bases de cinc places de brigada municipal de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès. Concretament es van aprovar les següents:

L’Ajuntament ha enviat a publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) les bases i, quan surtin publicades, començarà el termini perquè les persones interessades s’hi puguin presentar.

Es tracta de cinc places que ara estan ocupades. La Mesa de negociació del personal municipal, celebrada el passat 27 de juny, va avançar en la confecció de les bases específiques de la brigada municipal. Es va prendre nota de les propostes realitzades des dels sindicats amb l’objectiu de preparar la proposta definitiva, la qual s’ha aprovat per Decret i, alhora, va ser enviada per correu electrònic als membres de la mesa de negociació.


CASTELLANO | El lunes 4 de julio se aprobaron, por Decreto de alcaldía, las bases de cinco plazas de brigada municipal del Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès. Concretamente, se aprobaron las siguientes:

El Ayuntamiento ha enviado a publicar al Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) las bases y, cuando salgan publicadas, empezará el plazo para que las personas interesadas se puedan presentar.

Se trata de cinco plazas que ahora están ocupadas. La Mesa de negociación del personal municipal, celebrada el pasado 27 de junio, avanzó en la confección de las bases específicas de la brigada municipal. Se tomó nota de las propuestas realizadas desde los sindicatos con el objetivo de preparar la propuesta definitiva, la cual se ha aprobado por Decreto y, a la vez, fue enviada por correo electrónico a los miembros de la mesa de negociación.