Es posa en marxa la cinquena Auditoria Ciutadana de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès


La Junta de Govern del 13 de juny va seleccionar mitjançant sorteig, a petició de la Regidoria d’Hisenda, 10 persones majors de 18 anys i censades a la Bisbal del Penedès perquè formin part de l’Auditoria Ciutadana de forma voluntària.

L’alcaldessa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, ha convocat aquestes persones a una reunió que servirà per explicar el funcionament de l’Auditoria Ciutadana. Tal com es detalla al Reglament d’Organització Municipal (ROM):

“L’Auditoria Ciutadana no és un òrgan col·legiat. L’objectiu és acostar els comptes municipals a la ciutadania. En la Junta de Govern Local anterior a la convocatòria de la Comissió de comptes, es triaran aleatòriament pel cens 10 persones majors d’edat que participaran com a convidats, de manera voluntària i com a oients, de la Comissió de Comptes (consultar factures, comptabilitat…). Aquestes 10 persones rebran la notificació de la Junta de Govern local conforme se’ls convida a participar-hi. En la mateixa notificació se’ls citarà a l’Ajuntament perquè secretaria-intervenció i el/la regidor/a d’Hisenda els expliquin el funcionament de la comissió de comptes. Podran consultar la documentació de la comissió de comptes dins el termini dels 15 dies i assistir com a oients de la Comissió de Comptes”.

Les deu persones assistiran també, com s’especifica al ROM, a la Comissió de Comptes del pressupost de l’any 2021, que se celebrarà el 29 de juliol. Hi assistiran com a oients, no tindran ni veu ni vot.


CASTELLANO | La Junta de Gobierno del 13 de junio seleccionó mediante sorteo, a petición de la Concejalía de Hacienda, a 10 personas mayores de 18 años y censadas en la Bisbal del Penedès para que formen parte de la Auditoría ciudadana de forma voluntaria.

La alcaldesa de la Bisbal del Penedès, Agnès Ferré, ha convocado a estas personas a una reunión que servirá para explicar el funcionamiento de la Auditoría Ciudadana. Tal como se detalla en el Reglamento de Organización Municipal (ROM):

“La Auditoría Ciudadana no es un órgano colegiado. El objetivo es acercar las cuentas municipales a la ciudadanía. En la Junta de Gobierno Local anterior a la convocatoria de la Comisión de cuentas, se escogerán aleatoriamente por el censo 10 personas mayores de edad que participarán como invitadas, de manera voluntaria y como oyentes, en la Comisión de Cuentas (consultar facturas, contabilidad…). Estas 10 personas recibirán la notificación de la Junta de Gobierno local conforme se las invita a participar. En la misma notificación se les citará en el Ayuntamiento para que secretaria-intervención y el concejal/a de Hacienda les expliquen el funcionamiento de la comisión de cuentas. Podrán consultar la documentación de la comisión de cuentas dentro del plazo de 15 días y asistir como oyentes de la Comisión de Cuentas”.

Las diez personas asistirán también, como se especifica en el ROM, en la Comisión de Cuentas del presupuesto del año 2021, que se celebrará el 29 de julio. Asistirán como oyentes, no tendrán ni voz ni voto.