S’aprova el pagament de la quota de l’AMTU per al 2022

La Junta de Govern del 13 de juny de 2022 va aprovar el pagament de la quota del 2022 de l’Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU) per un import de 491,50€.

L’AMTU és una associació de municipis d’àmbit català que treballa per la mobilitat i les infraestructures de transport públic d’arreu de Catalunya. En l’actualitat compta amb 122 entitats associades i ofereix servei tècnic, jurídic i administratiu als seus associats en matèria de mobilitat, infraestructures i transport públic. L’Ajuntament de la Bisbal del Penedès es va adherir a l’AMTU mitjançant l’aprovació de l’esmentada adhesió en el Ple ordinari del 17 de desembre de 2018.


La Junta de Gobierno del 13 de junio de 2022 aprobó el pago de la cuota del 2022 de la Associació de Municipis per la Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU) por un importe de 491,50€.

La AMTU es una asociación de municipios de ámbito catalán que trabaja por la movilidad y las infraestructuras de transporte público de toda Cataluña. En la actualidad cuenta con 122 entidades asociadas y ofrece servicio técnico, jurídico y administrativo a sus asociados en materia de movilidad, infraestructuras y transporte público. El Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès se adhirió a la AMTU mediante la aprovación de dicha adhesión en el Pleno ordinario del 17 de diciembre de 2018.