El consultori mèdic de la Bisbal del Penedès romandrà tancat el dimecres 15 de juny de 12:30h a 15:30h

La Xarxa Santa Tecla ens ha informat que els consultoris de La Bisbal del Penedès, Albinyana, Bellvei, Santa Oliva i Coma-Ruga romandran tancats el dimecres 15 de juny de 12.30h a 15.30h.

La Xarxa Sanitària i Social de Santa Tecla ha engegat un procés de revisió de l’organització i dels fluxos d’atenció primària per tal de detectar punts de millora i, aquesta aturada, ve motivada per les accions, comprovacions i reunions que s’estan duent a terme en el marc d’un estudi sobre l’àrea d’atenció primària dels esmentats municipis.

Qualsevol veí que requereixi atenció en l’horari afectat es podrà adreçar al punt d’atenció continuada del CAP del Vendrell o al Servei d’Urgències de l’Hospital del Vendrell.


La Xarxa Santa Tecla ha informado de que los consultorios de La Bisbal del Penedès, Albinyana, Bellvei, Santa Oliva y Coma-Ruga permanecerán cerrados el miércoles 15 de junio de 12.30h a 15.30h.

La Xarxa Sanitària i Social de Santa Tecla ha iniciado un proceso de revisión de la organización y de los flujos de atención primaria con tal de detectar puntos de mejora y, esta parada, viene motivada por las acciones, comprobaciones y reuniones que se están llevando a cabo en el marco de un estudio sobre el área de atención primaria de los citados municipios.

Cualquier vecino que requiera atención en el horario afectado se podrá dirigir al punto de atención continua del CAP del Vendrell o al Servicio de Urgencias del Hospital del Vendrell.