L’Ajuntament fa una donació de 16.180€ a l’Escola Ull de Vent per a material escolar dels alumnes empadronats

La Junta de Govern de l’Ajuntament de la Bisbal del Penedès ha aprovat, aquest dilluns 30 de maig, fer efectiva una donació de 16.180€ a l’Escola Ull de Vent per a material escolar per al curs 2020/21. Durant els propers dies l’escola rebrà el 50% de l’import (8.090€) i la resta es farà efectiva quan el centre educatiu faci arribar la justificació de les despeses en material.

Fa més de quinze anys que des de l’Ajuntament es paga el material escolar dels alumnes de l’escola pública Ull de Vent empadronats a La Bisbal del Penedès. Fins al curs 2019/20 es feia un conveni per al material escolar entre l’Ajuntament i el centre educatiu. No obstant això, el curs 2020/2021 l’Ajuntament va ser informat del fet que no es podien fer convenis amb aquest concepte i que el procediment havia de ser a mitjançant una donació. Per aquest motiu, el gener de 2021 es va iniciar la tramitació de la donació a l’Escola Ull de Vent per un import de 16.180€ per al curs 2021/22 i es va enviar la sol·licitud als serveis territorials de Tarragona del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. El passat mes de març la Generalitat va aprovar que l’Ajuntament pogués fer aquesta donació a l’escola i, a mitjans d’abril, va sortir publicada aquesta acceptació (i, per tant, es va fer efectiva). Ara s’ha aprovat l’acceptació i fer-li arribar l’import a l’escola. Des de la Regidoria d’Ensenyament s’estan iniciant els tràmits per a la donació del curs 2021/2022.


La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès ha aprobado hacer efectiva una donación de 16.180€ a la Escola Ull de Vent para material escolar para el curso 2020/21. Durante los próximos días la escuela recibirá el 50% del importe (8.090€) y el resto se hará efectivo cuando el centro educativo haga llegar la justificación de los gastos en material.

Hace más de quince años que desde el Ayuntamiento se paga el material escolar de los alumnos de la escuela pública Ull de Vent empadronados en La Bisbal del Penedès. Hasta el curso 2019/20 se hacía un convenio para el material escolar entre el Ayuntamiento y el centro educativo. No obstante, el curso 2020/2021 el Ayuntamiento fue informado de que no se podían hacer convenios con este concepto y que el procedimiento tenía que ser mediante una donación. Por este motivo, en enero de 2021 se inició la tramitación de la donación a la Escuela Ull de Vent por un importe de 16.180€ para el curso 2021/22 y se envió la solicitud a los servicios territoriales de Tarragona del Departamento de Educación de la Generalitat de Catalunya. El pasado mes de marzo la Generalitat aprobó que el Ayuntamiento pudiese hacer esta donación a la escuela y, a mediados de abril, salió aprobada esta aceptación (y, por tanto, se hizo efectiva). Ahora se ha aprobado la aceptación y hacerle llegar el importe a la escuela. Desde la Concejalía de Educación se están comenzando los trámites para la donación del curso 2021/2022.