Aqualia Contact: les vies de contacte amb Aqualia

Aqualia, empresa concessionària del Servei Municipal d’Aigües de la Bisbal del Penedès, vol recordar als veïns del municipi que tenen a la seva disposició els canals digitals oficials, tots ells gratuïts, per realitzar les gestions i tràmits relacionats amb el servei de l’aigua. Sota la denominació d’Aqualia Contact, Aqualia ofereix diversos canals i vies de contacte perquè els usuaris es mantinguin informats i, alhora, puguin comunicar-se amb Aqualia. Els canals de comunicació amb Aqualia, són els següents:

Atenció al client: 900 81 40 81

Avaries: 900 81 40 82

Lectures: 900 81 40 83

Oficina Virtual (24h): https://oficinavirtual.aqualia.es/aqualiacontact/?lang=CA-ES

Twitter: https://twitter.com/aqualiacontact

Web: https://www.aqualia.com/web/aqualia-la-bisbal-del-penedes

App per fer totes les gestions relacionades amb el contracte de l’aigua, consultar la factura o comunicar notificacions:

L’empresa també recorda als seus clients que es poden adherir al sistema de facturació electrònica, per rebre la factura de l’aigua directament al correu electrònic el mateix dia que s’emet.


CASTELLANO | Aqualia, la empresa concesionaria del Servicio Municipal de Aguas de la Bisbal del Penedès, quiere recordar a los vecinos del municipio que tienen a su disposición los canales digitales oficiales, todos ellos gratuitos, para realizar gestiones y trámites relacionados con el servicio del agua. Bajo la denominación de Aqualia Contact, Aqualia ofrece varios canales y vías de contacto para que los usuarios se mantengan informados y, a la vez, puedan comunicarse con Aqualia. Los canales de comunicación con Aqualia, son los siguientes.

Atención al cliente: 900 81 40 81

Averías: 900 81 40 82

Lecturas: 900 81 40 83

Oficina Virtual (24h): https://oficinavirtual.aqualia.es/aqualiacontact/?lang=CA-ES

Twitter: https://twitter.com/aqualiacontact

Web: https://www.aqualia.com/web/aqualia-la-bisbal-del-penedes

App para hacer todas las gestiones relacionadas con el contrato de agua, consultar la factura o comunicar notificaciones:

La empresa también recuerda a sus clientes que se pueden adherir al sistema de facturación electrónica, para recibir la factura del agua directamente en el correo electrónico el mismo día que se emite.