Aquest dijous 27 de gener s’han iniciat els treballs de desbrossament de zones verdes i parcel·les municipals

Aquest dijous 27 de gener s’han iniciat els treballs de desbrossament de zones verdes i parcel·les municipals. Aquestes tasques les fan cinc persones contractades amb un Pla d’Ocupació de la brigada forestal de la Diputació de Tarragona, dins del conveni d’Ocupació que l’Ajuntament de La Bisbal del Penedès signa cada any amb el Consell Comarcal del Baix Penedès, i es tracta d’una de les accions que s’emprenen en l’àmbit de les polítiques actives d’ocupació. 


Este jueves 27 de enero se han iniciado los trabajos de desbroce de zonas vedes y parcelas municipales. Estas tareas las llevan a cabo cinco personas contratadas con un Plan de Ocupación de la brigada forestal de la Diputación de Tarragona, dentro del convenio de Ocupación que el Ayuntamiento de la Bisbal del Penedès firma cada año con el Consell Comarcal del Baix Penedès, y se trata de una de las acciones que se emprenden en el ámbito de las políticas activas de ocupación.